Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Statsbygg

Leverandører: Designit og Knowit

Om prosjektet

Statsbyggs hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Dagens arealbruk er i liten grad er et resultat av systematisk arbeid med arealbruk og brukerbehov.

Statsbygg ser behov for å utvikle en ny tjeneste, metoder og verktøy for å forbedre måten de ivaretar langsiktige arealbehov hos sine leietakere og følge opp statens nye og strengere føringer for arealbruk. Prosjektet inkluderer to piloter, Statens hus i Steinkjer og ett bygg i Oslo-regionen.