Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Arkivverket i samarbeid med kommuner og statlige virksomheter

Leverandører: Designit og Knowit

Om prosjektet

Målet for prosjektet er å utvikle en mer moderne og brukerorientert tilsynsvirksomhet basert på nye metoder og tilpasset en digital hverdag. Stadig mer arkivverdig materiale er i digital form, og arkivering skjer på nye måter. Dette gir nye muligheter og arbeidsmåter for tilsynsvirksomheten. Samtidig vil det kreve ny kompetanse hos arkivverket.

En brukerorientert tilpasning til en ny digital tilsynshverdag vil føre til økt likebehandling av tilsynsobjektene samt en mer forutsigbar, transparent, effektiv og brukervennlig tilsynsprosess. Det er også mulighet for at en større andel av tilsynet kan gjennomføres som selvbetjening av tilsynsobjektet. (Oppstart mai 2017).