Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Meteorologisk institutt.

Leverandører: LiveWork og PwC.

Om prosjektet

Målet for prosjektet er å øke kunnskapen om klimadata og dermed utløse handling hos brukere for å redusere forurensingen og begrense skadeomfanget av den forurensingen som finnes.

I dag gjøres dette gjennom en tradisjonell nettside som er koblet opp mot en del målestasjoner som viser luftforurensing ulike steder i Norge. Denne nettsiden er i stor grad avsenderstyrt og informasjonen er lite konkret. Det er vanskelig for en bruker å handle på bakgrunn av informasjonen som ligger der i dag. De underliggende fagsystemene har blitt modernisert de siste årene, og det ligger et stort potensiale i bedre utnyttelse av de forbedrede underliggende dataene.