Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Direktoratet for forvaltning og IKT.

Leverandører: Making Waves og PA Consulting.

Om prosjektet

Den nye løsningen for offentlig elektronisk postjournal, e-innsyn, skal publisere mest mulig av dokumentene fra forvaltningen i fulltekst. Dette vil gi klare gevinster for virksomhetene i form av automatisering, effektivisering og fjerning av tidstyver. Det er også et sterkt ønske om å lage en bedre innsynstjeneste for sluttbrukere, innbyggere, presse, forvaltningen m.fl.

Det er imidlertid en stor utfordring for å lykkes. Det ser ut til å være en skepsis i deler av forvaltningen mot å publisere dokument i fulltekst. Prosjektet skal identifisere og endre teknologiske, kulturelle og organisatoriske barrierer gjennom å pilotere innføring av den nye tekniske løsningen i to virksomheter.