Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

IT

Utfordring

Hvordan kan kvaliteten på Vinmonopolets kundemøter øke ved at den fysiske opplevelsen blir sterkere knyttet til den digitale og de ansattes kompetanse blir bedre utnyttet?

Prosess

Prosessen startet med en plan og et mål for arbeidet. I innsiktsfasen testet designerne ut tjenesten gjennom en servicesafari, og alle i prosjektteamet var ute i Vinmonopolets butikker for intervjuer og observasjoner. Denne kunnskapen resulterte i utvikling av ideer og scenarier. Deretter utforsket designerne potensielle konsepter gjennom skisser og designforslag. Prototyper ble utviklet og testet og anbefalinger og læringspunkter ble lagt frem for Vinmonopolets ledelse.

Resultat

Ti brukere prøvde ut konseptene. Disse representerte et bredt spekter av brukere i ulike aldersgrupper. De klikket seg gjennom applikasjonene og alt ble dokumentert på video.

En prototype på en strekkodeskanner ble utviklet og testet i butikkene. Det ble bestemt at den mobile strekkodeskanneren, samt selvbetjening i butikk, skulle utvikles videre.