Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

IT

Utfordring

Roxar sin teknologi hjelper operatører, ingeniører og servicepersonell med å overvåke og maksimere utbytte og yteevnen av reservoarene. Derfor må produktene være ressurseffektive, og ikke minst brukervennlige.  Bakgrunnen for DIP-prosjektet er Roxar sitt ønske om å se hvordan en gjennom fokus på brukerne kan øke treffsikkerheten på allerede eksisterende produkter, og inspirere utviklerteamet til å skape brukervennlige funksjoner.

Prosess

For Roxar er det viktig at utbytte av prosessen og resultatet dekker tre behov: forstå hvem en designer for, inspirere og avdekke nye potensialer for utvikling av Fieldwatch, og kompetanseoverføring og deling av metoder. Etter å ha hatt workshop med prosjektgruppen i Roxar bearbeides ideene videre. Fokus på workshopen var ikke hvordan en skulle få til nye funksjoner, men se hvordan det kan skape verdi for produksjonsingeniøren i det daglige arbeidet.

I samarbeid med Designit ble det gjennomført intervjuer, observasjoner og tester på fire ulike Statoil-kontorer i Norge. Seks produksjonsingeniører med ansvarsområder innen fem forskjellige plattformer av ulik størrelse deltok. Utviklere fra Roxar deltok på brukerstudiene, slik at de hadde anledning til å stille spørsmål om utstyr, programvare og rutiner.  Brukerstudiet kartla også bruk av programvare i det daglige arbeidet. Det var viktig å forstå hvordan Fieldwatch uten problemer kan samarbeide med andre programvarer som mail og Excel. Produksjonsingeniørene testet fem ulike konsepter.

Resultat

Brukerstudiet- og tester ble oppsummert i en rapport. Rapporten beskriver hva det vil si å være en produksjonsingeniør, bruk av programvare og tilbakemelding på de fire konseptene. På denne måten kan Roxar bruke informasjonen som ble innhentet i fremtiden. I etterkant av DIP-prosjektet har Roxar lansert to konsepter: ”Favorites” og ”Share Views”, som begge er basert på funn fra prosjektet.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: