Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

IT

Oslo Deichmanske bibliotek er Norges største og eldste folkebibliotek, og består av 16 filialer fordelt over hele Oslo. Biblioteket har hele Oslos befolkning som brukermasse, og i 2019 vil det nye hovedbiblioteket i Bjørvika være åpent for publikum. Deichmanske bibliotek ville ta et nytt og frisk blikk på hvilke tjenester som skal fylle det nye hovedbiblioteket. Derfor gjennomførte de et DIP-prosjekt som skulle avdekke brukerbehov og utvikle nye tjenester i biblioteket.

Utfordring

Det nye Deichmanske hovedbibliotek skal bli litteraturens viktigste arena, men også være et sted for kunnskapsdeling, kompetanseheving og kulturopplevelser. Med så mange forskjellige brukere med ulike behov, ble det en utfordring å utvikle tjenester som passer for alle – i en stadig mer digital hverdag.

Den fysiske boken har en spesiell tilstedeværelse hos brukeren viste undersøkelser.
Den fysiske boken har en spesiell tilstedeværelse hos brukeren viste undersøkelser. Foto: Ukjent
Foto: Ukjent

Prosess

Biblioteket fikk inn tjenestedesignere fra Livework Nordic til å avdekke brukerbehov. De gjennomførte 16 kvalitative dybdeintervjuer med til sammen 29 personer med ulik bakgrunn. Formålet var å etablere kjerneinnsikter fra brukere, ikke-brukere, ansatte og eksperter.

Brukerundersøkelsene viste at:
1. Ulike rom med atmosfære og sterke karaktertrekk gir god trivsel.
2. Særemnekurs, lesesirkler og høytlesning er populære tjenestetilbud.
3. Boken som fysisk gjenstand har en spesiell status i en stadig mer digitalisert hverdag. 4. Biblioteket er det opplagte møtestedet for å dyrke særinteresser og lavterskeltilbud.

Livework arrangerte idédugnad hvor 80 ansatte ved biblioteket fikk komme med sine forslag, basert på innsikten fra brukerstudiene. Dugnaden resulterte i over 200 ideer til nyskapende tjenester.

Mobiltelefonen og QR-kode skal bidra til å spre informasjon.
Mobiltelefonen og QR-kode skal bidra til å spre informasjon. Foto: Ukjent
Foto: Ukjent

Resultat

Disse ideene førte igjen til fem ulike konseptretninger for hvordan Deichmanske bibliotek kan:

  • ta aktivt del i bybildet.
  • løfte fram mennesker med kunnskap.
  • kontinuerlig tilpasse seg folk, tema og tid.
  • etablere et møtested.
  • la det fysiske og digitale berike hverandre.

De fem konseptretningene ble grunnlaget for en rekke tjenester som det nye hovedbiblioteket skal tilby. Brukerinnsikten og tjenestevisjonen gir videre føring for valg og prioriteringer i det nye bygget i Bjørvika. For eksempel skal det finnes arenaer hvor folk kan møtes for å skape og dele noe sammen, og de ansattes ekspertkunnskap skal fremheves.

Med aktive hyller viser Deichmanske bibliotek hvordan det fysiske og digitale kan berike hverandre.
Med aktive hyller viser Deichmanske bibliotek hvordan det fysiske og digitale kan berike hverandre.
Foto: Ukjent

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: