Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Bygg og anlegg

Rindalshytter er en hytteprodusent hvis filosofi er å bygge velfungerende hytter med et enkelt og tydelig formspråk. De leverer mange forskjellige hytteutgaver, hvor kunden kan velge alt fra tradisjonelle håndlaftede tømmerhytter, til moderne lysthus. Rindalshytter mottok midler fra Designdrevet innovasjonsprogam for å utvikle SMÅHUS – et helt nytt hyttekonsept, hvor brukeren kan sette sammen sitt eget hyttetun.

Hytteeieres behov endrer seg over tid; barna vokser opp, familien øker og seniorene ønsker å overlate hovedansvaret til de yngre.

Rindalshytter

Utfordring

Utfordringen i prosjektet var å formgi et fleksibelt hyttesystem som inkluderte sluttbrukeren gjennom hele kjøpsprosessen, også når fremtidige behov for endringer meldte seg. Hytteeieres behov endrer seg over tid; barna vokser opp, familien øker og seniorene ønsker å overlate hovedansvaret til de yngre. Målet var å gjøre det mulig for kunden å sette sammen et hyttetun etter egne ønsker. Hyttene skulle ha en overordnet stil og et karakteristisk uttrykk som strategisk posisjonerte Rindalshytter på markedet.

Tegninger av småhus fra Rindalshytter
Skissering av en rekke mulig ulike løsninger dannet grunnlaget for utvikling av systemet. Balansen mellom valgfrihet og en begrenset systematikk er utforsket igjennom skisserte løsninger.
Foto: Ukjent

Prosess

Sammen med designer Ole Petter Wullum, arrangerte Rindalshytter workshops og samlinger med hyttebrukere og eksperter. Målet var å utrede de viktigste brukeropplevelsene og emosjonelle behovene. De fant ut at hyttebrukerne ønsket seg «mer enn kun et hyttebygg», bedre tomtetilpasning, mulighet for utbygging, og at flere kunne bygge på samme tomt.

Etter å ha samlet inn brukerinnsikt, utarbeidet de et visuelt forslag inspirert av århundrer med byggetradisjoner. Forslaget var ment som en videreføring av en tidløs og funksjonell tradisjon der byggene skånsomt tilpasset seg omgivelsene, og skapte intime uterom som kunne bygges ut over tid.

For eksempel valgte de å teste ut følgende hypotese; Hytta som kjøkken – et modulært system der brukerne fritt kan sette sammen ønsket funksjonalitet til aktuell hyttekomposisjon. Altså «byggeklosser» som er tilpasset stedet, lysforhold, utsikt m.m.

Småhus fra Reindalshytter
SMÅHUS vil med sine beskjedne bygningsvolumer kunne tilpasses tomtens typografi, vegetasjon, lysforhold og utsikt. Man kan planlegge og fange inn utsikten og ønsket lysforhold fra alle rom ved riktig valg av- og plassering av vinduer.
Foto: Ukjent

Resultat

Løsningen Rindalshytter kom fram til er like mye design av en ny tjeneste, som design av et nytt produkt. SMÅHUS er et byggesystem der brukeren fritt kan komponere sin egen hytte ut i fra egne ønsker. De utarbeidet en katalog for veiledning og inspirasjon – en slags verktøykasse brukerne kan benytte i samarbeid med Rindalshytter. En vesentlig del av SMÅHUS-konseptet er også en ny organisering av hele kjøpsprosessen. Ved å utvikle et fleksibelt og interaktivt system, har Rindalshytter åpnet opp for reel brukermedvirkning.

Reindalhytter sine nye småhus
Design handler om å rendyrke en løsning slik at den blir så enkel som den naturlig bør være – men ikke enklere enn det! En søken etter å finne en egenkarakter i løsningen som tilfører produktet den nødvendige identiteten den trenger for å bli identifisert som noe genuint.
Foto: Ukjent

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: