Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arkitekturpolitikk

I anledning lansering av ny stortingsmelding om «Bærekraftige byar og sterke distrikt», deltok DOGA på åpen høringsrunde på Stortinget mandag 13. mars.

DOGA mener dette er en god melding, med mange viktige fokusområder som sammenfaller med våre. I våre innspill til meldingen fokuserer vi særlig på viktigheten av å fortsette å styrke virkemidlene for å få tette sentrum, på kvalitet i boligbygging, medvirkning i byutvikling, samt verktøy og virkemiddel for å hente ut mulighetene i byen som innovasjonsplattform.

Last ned høringsinnspillet under.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: