Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i samarbeid med kommuner.

Leverandører: Comte Bureau og Sopra Steria.

Om prosjektet

Bosetting av flyktninger utfordrer kommunenes tjenesteapparat og ansatte i kommunene som arbeider med integrering og kvalifisering av flyktninger. Kommunenes introduksjonsprogram skal kvalifisere nyankomne innvandrere til arbeid og utdanning.

IMDi sin rolle er å bidra til at kommunenes program holder god kvalitet og oppnår gode resultater i deltakeres overgang til arbeid og utdanning. IMDi ønsker bistand til å identifisere både opplevde og ikke-anerkjente behov hos ansatte og ledelse i kommunene når det gjelder å utvikle, planlegge og gjennomføre kvalifiseringsløp, for deretter utvikle og designe en tjeneste som skal tilfredsstille avdekte behov.