Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Alle

  • egner seg best for aldersgruppen 15 år og oppover

Tidsbruk

2 timer

Antall deltakere

Opptil 8

Medvirkningsnivå

Nivå 2: Innhenting av informasjon

Tre kvinner og en mann rundt et bord.
Gjestebud er en metode som gir deg innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på folkemøter.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Mål med metoden

Hensikten med å invitere til gjestebud, er å fange opp innspill fra innbyggere som vanligvis ikke deltar i planprosesser. Her kan man gå i dybden i aktuelle temaer og problemstillinger som opptar befolkningen. Tidlig og bred medvirkning med god representasjon av kommunens innbyggere og andre berørte parter, vil gi viktige innspill på mål og strategier i et planforslag. Les mer om Gjestebud som medvirkningsmetode i ulike faser av planprosessen her. 

Gjennomføring

  1. Diskuter hvilke målgrupper som er relevante for temaene som skal drøftes og som skal inviteres til gjestebudet.
  2. Velg ut 5–10 innbyggere til å være arrangører eller gjestebudverter.
  3. Hver gjestebudvert skal invitere en gruppe deltakere hjem til seg for å diskutere ett eller flere definerte temaer som kommunen ønsker tilbakemelding på.
  4. La gjestebudvertene selv bestemme form på gjestebudet og hvem de ønsker å invitere.

Tips og triks

Gjestebudet må tilpasses tema og hvem du ønsker å involvere. Gi tilbakemelding til deltakerne på hvordan innspillene blir tatt med i det videre arbeid. Dette gir motivasjon til fortsatt engasjement.

Last ned utskriftsvennlig PDF >>

Forberedelser

  • Lag en enkel veiledning eller infoskriv til gjestebudverten.
  • Forbered hjelpespørsmål.

Utstyr

  • PC til presentasjon av tema og referat

Dokumentasjon

  • Oppsummering med innspill fra deltakerne