Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Målgruppe

Alle

Tidsbruk

Avhengig av undersøkelsens omfang

Antall deltakere

Valgfritt

Medvirkningsnivå

Nivå 2: Innhenting av informasjon

Heatmap på et kartbilde hvor stedene Flesberg, Lampeland og Svene er markert.
Kartutsnitt fra Maptionnaire – et digitalt, kartbasert undersøkelsesverktøy som samler lokalkunnskap og brukerinnsikt.
Foto: Fra rapport fra Flesberg kommune

Mål med metoden

Digitale verktøy gir mulighet for at innbyggere selv kan komme med ideer og innspill knyttet til endringsprosesser. De innsamlede dataene kan enkelt benyttes av planleggere til å informere det videre arbeidet. Innsamlede data blir visuelt fremstilt gjennom kart, grafer og tabeller. Verktøyene legger til rette for at en kan lage, tilpasse og publisere nettbaserte undersøkelser selv. Enkelte av produsentene kan også bistå med å designe undersøkelsen ved behov. Les mer om Digitale spørreskjema som medvirkningsmetode i ulike faser av planprosessen her. 

Gjennomføring

  1. Involver gjerne en bredt sammensatt gruppe i å utforme spørsmålene og lage undersøkelsen. Gruppen kan bestå av representanter fra befolkningen, lag og foreninger, ulike ansvarsområder i kommunen og fagpersoner. Slik blir undersøkelsen godt forankret og relevant, og rekrutteringen blir enklere. 
  2. Sett av god tid i starten til å bli kjent med verktøyet, slik at du forstår logikken. Ved en todelt undersøkelse – kartbasert og ikke-kartbasert – bør det opprettes to separate undersøkelser som settes sammen til slutt. Slik står man friere i utformingen og kan legge til illustrasjoner som passer til spørsmålene.
  3. Sørg for at undersøkelsen synliggjøres godt og tilrettelegges for dem som trenger hjelp med utfyllingen. Veiledning på biblioteket eller på skolen er eksempler på dette. Prøv å få lokalavisen til å lage en nyhetssak i forkant, og følg opp med informasjon og påminnelser i ulike kanaler.
  4. Sett av tilstrekkelig tid når undersøkelsen er avsluttet til å gå igjennom dataene sammen med relevante aktører – innenfor lisensperioden som er inngått. Da kan dere sammen vurdere hvilke funn dere vil fokusere på og om dere trenger mer data fra leverandøren. Det kan også være nyttig å få laget en rapport som fremstiller funnene og oppsummerer resultatene.

Tips og triks

Det er ikke nødvendig å installere en app eller ha kartkompetanse for å bruke verktøyet. Vær tydelig overfor respondentene at undersøkelsen er anonym. Det er mange som lurer på nettopp dette. 

Last ned utskriftsvennlig PDF >>

Forberedelser

  • Noen av løsningene krever kjøp av lisens for bruk av produktet. 
  • På Maptionnaires hjemmeside finner du blant annet veiledning og referanseprosjekter. Der kan du også teste en gratis demo-versjon for å bli bedre kjent med programmet før gjennomføring. 

Utstyr

  • PC, nettbrett eller smarttelefon

Dokumentasjon

  • Rapport