Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Metoder

Format

Workshop

Målgruppe

Prosjektgruppen

Tidsbruk

1–2 timer

Antall deltakere

Cirka 10

Nærbilde av en hånd som henger opp en knall rosa lapp. På lappen er det en strektegning av et menneske og ordet users.
Aktørkartlegging er en metode for å identifisere interessenter og brukere og synliggjøre deres kompetanse, roller og ansvar.
Foto: Aaron Burden/Unsplash

Mål med metoden

Når man jobber med brukermedvirkning, ønsker man svar på spørsmål som «hvem er involvert», «hva bryr de seg om» og «på hvilken måte påvirkes de». Hensikten er å kartlegge de ulike involverte aktørene i planen eller prosjektet samt skape en felles forståelse for hvem disse aktørene er. Dette gjør det lettere å sikre at de som blir påvirket av prosjektet blir tatt hensyn til gjennom hele prosessen, og det gir også en retning for kunnskapsgrunnlaget du videre trenger å innhente. Hvis du tar ett skritt tilbake og får oversikt over alle som blir påvirket av prosjektet, kan det oppstå nye muligheter – og en helhetlig tilnærming kan til og med føre til at problemstillingen omdefineres. 

Gjennomføring

 1. Lag en liste over interessenter.
 2. Tegn en strekperson for hver interessent.
 3. Lag en snakkeboble som oppsummerer tankesettet deres.
 4. Skriv en gul lapp med deres rolle eller tittel.
 5. Tegn linjer med piler som forbinder ulike interessenter.
 6. Skriv en gul lapp med interessentenes relasjoner, og plasser den på linjen.
 7. Grupper relaterte interessenter.
 8. Sorter interessegruppene i prioritert rekkefølge dersom dette er hensiktsmessig. 

Tips og triks

Det er viktig å kartlegge et bredt spekter av interessenter. Finn en balanse mellom bredde og relevans. Bruk et stort ark på veggen eller en tavle til å skrive og tegne på slik at alle ser hva som blir laget. Én bør ha ansvar for å skrive og tegne under hele sesjonen.

Forberedelser

 • Identifiser et område å fokusere på.
 • Sett sammen en tverrfaglig gruppe av samarbeidspartnere.

Utstyr

 • Store ark
 • Gule lapper
 • Skrivesaker

Dokumentasjon

 • Avfotografer aktørkartet i etterkant. 

Eksempler