Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

DOGA deler ut flere priser og utmerkelser innen design- og arkitekturfeltet, og har en historikk med prisutdeling som strekker seg mer enn 60 år tilbake i tid. Gjennom tildeling av priser ønske DOGA å løfte frem og spre kunnskap om de beste eksemplene på hvordan god design og arkitektur skaper verdi og bidrar til omstilling i Norge. Prisene gir anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

Vi deler årlig ut DOGA-merket for design og arkitektur, hvor vi har egen priskategori for nykommere samt den gjeveste utmerkelsen DOGA Hedersmerket. I tillegg deler vi ut Jacob-prisen. I utvelgelsen av prismottakere benytter DOGA en jury bestående av ledende fagfolk på tvers av design- og arkitekturfeltet, sammen med representanter fra næringsliv og offentlig sektor, og eksperter på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Om stillingen

DOGAs priser inngår i satsingsområdet priser og internasjonal profilering. Nå ser vi etter et nytt teammedlem, en rå prosjektleder som kan lede arbeidet med gjennomføring av DOGAs priser. Vi søker deg som har erfaring med prosjektarbeid og trives med høyt tempo og mange baller i luften. Du jobber systematisk, liker utfordringer og tar ansvar. Du har god kjennskap til norsk design- og/ eller arkitekturbransje og har et kontaktnettverk i bransjen som du vil benytte deg av for å øke nedslagsfeltet for DOGAs priser. Du knytter lett kontakter og er en god relasjonsbygger.

Målgruppen for DOGAs priser er endringsagenter og ledere i norsk næringsliv og offentlig sektor, i tillegg til norske designere og arkitekter. Du vil jobbe målrettet for at DOGAs priser oppleves som relevant og attraktivt for målgruppen. Ikke minst søker du nye utfordringer og har lyst til å bli vår nye kollega.

Stillingen er 100%, vikariat med 1 års varighet. Tiltredelse så snart som mulig.

 

Arbeidsoppgaver

Dette blir noen av arbeidsoppgavene dine:

 • Være prosjektleder for DOGAs priser, inkludert å planlegge, koordinere, gjennomføre, evaluere og rapportere
 • Sikre prosjektets fremdrift og høy faglig kvalitet i alle ledd
 • Tilrettelegge for og gjennomføre søknadsprosessen, inkludert oppsøkende arbeid for å få inn et mangfold av søknader av høy kvalitet fra relevante aktører
 • Koordinere juryeringsprosessen og følge opp jurymedlemmer
 • Følge opp faglige nettverk knyttet til design og arkitekturbransjen for å øke nedslagsfeltet for DOGAs priser. Gjennom samarbeid med sentrale aktører sørge for at DOGAs priser oppleves som viktige og nyttige blant målgruppene.
 • Samarbeide med og bistå DOGAs kommunikasjonsteam ved å bidra med underlag til kommunikasjonsarbeidet knyttet til DOGAs priser
 • Planlegge, koordinere og sørge for gjennomføring av selve prisutdelingen, i samarbeid med interne og eksterne ressurser
 • Bidra til DOGAs innsats med å løfte frem forbildeprosjekter for design og arkitektur nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra prosjektledelse
 • God kjennskap til design- og arkitekturfeltet og interesse for fagene
 • God relasjonsbygger med et bredt kontaktnettverk i bransjen
 • God muntlig og skriftlige formidlingsevne, norsk og engelsk
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av digitale verktøy

Vi tror du vil passe godt til rollen hvis du:

 • Er strukturert, jobber systematisk og trives med prosjektledelse som arbeidsform
 • Er tillitvekkende, god til å kommunisere og en sterk relasjonsbygger
 • Er ansvarsfull og holder tidsfrister
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Er engasjert og tar initiativ
 • Jobber selvstendig, samtidig som du trives med teamarbeid

Vi tilbyr

 • En stilling med mye ansvar og mulighet til å gjøre en forskjell
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert velferdsordninger
 • En variert arbeidshverdag, høyt tempo og spennende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon, ta kontakt med leder for satsningsområdet priser og internasjonal profilering, Anita C. Drabløs på acd@doga.no, telefon 918 20 249, eller leder for kommunikasjon, Jeanette Solhaug, jso@doga.no, telefon 913 77 546. 

Stillingstittel: Rådgiver
Søkandsfrist: 09.04.2021
Ansettelsesform: Stillingen er en 100 % fast stilling

Søk stillingen her >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: