Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Vi søker en rådgiver som kan forsterke vårt team for økonomi og virksomhetsstyring. En del av teamets oppgave er å videreutvikle virksomhetsstyringen, gjennom å sette mål, følge opp funn, analysere risikoer og sikre gode resultater. Med din verdifulle innsikt og økonomiske forståelse, er du en viktig brikke for å bidra til at vi når DOGAs mål om at norsk næringsliv og offentlig sektor skal ta i bruk designog arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

Vi søker deg som ønsker å bidra til videreutvikling av de strategiske styringsprosessene i DOGA. Gjennom faglig og personlig troverdighet evner du å skape forståelse for hvordan helhetlig virksomhetsstyring bidrar til DOGAs måloppnåelse på kort og lang sikt.

Stillingen rapporterer til leder for økonomi og virksomhetsstyring, og inngår i teamet økonomi og virksomhetsstyring, som består av tre årsverk i tillegg til leder.

Stillingstittel: Rådgiver / Økonomi og virksomhetsstyring
Søknadsfrist: 11.08.2021
Ansettelsesform: Stillingen er en 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Innhente relevant kunnskapsgrunnlag og gjennomføre effektmålinger
 • Bistå i utredninger og analyseoppgaver innen sentrale områder som eierstyring, mål- og resultatstyring, risikostyring, internkontroll og gevinstrealisering
 • Bistå i å videreutvikle metodikk og rammeverk for effektmåling og gevinstrealisering
 • Utforme rapporter til Nærings- og fiskeridepartementet
 • Bistå i utarbeidelsen av årlige handlingsplaner for virksomhetsstyring
 • Rådgi i anskaffelsesprosesser knyttet til innkjøp og rammeavtaler
 • Styresekretær

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen samfunnsvitenskap eller økonomi
 • Erfaring fra virksomhetsstyring, internkontroll og risikostyring
 • Erfaring fra arbeid med offentlig anskaffelser
 • Erfaring i bruk av analyseverktøy innen styring og rapportering
 • Kunnskap og erfaring med gjennomføring av effektmålinger
 • God IT- og systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig formidlings- og fremstillingsevne

Vi søker deg som:

 • Har strategiske evner og liker å jobbe langsiktig
 • Har god evne til å lede og gjennomføre arbeidsprosesser
 • Er analytisk og liker å jobbe metodisk
 • Lagspiller og relasjonsbygger med strategisk forståelse
 • Jobber selvstendig og har god arbeidskapasitet
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Jobber strukturert og effektivt

Vi tilbyr

 • Arbeid i en organisasjon som vektlegger kompetansebygging og utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, faglig ansvar og spennende utfordringer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn avhengig av erfaring og kompetanse
 • Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø i sentrale kontorlokaler på Grünerløkka

Generelle opplysninger

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon ta kontakt med leder for økonomi og virksomhetsstyring, Elisabeth Cavallini Fevik, ecf@doga.no, telefon 957 44 483.

Søk på stillingen her >>

Om arbeidsgiveren

Vi i DOGA vet at design og arkitektur forandrer verden, og jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Vårt mål er at norsk næringsliv og offentlig sektor skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste seg for omstilling. 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet, som skal ha den mest relevante kunnskapen om hva design og arkitektur kan bidra med i dag og i fremtiden, om fagenes verdi, hvilken effekt de har og hvordan denne kan måles.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: