Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

DOGA deler ut flere priser og utmerkelser innen design- og arkitekturfeltet, og har en historikk med prisutdeling som strekker seg mer enn 60 år tilbake i tid. Gjennom tildeling av priser ønske DOGA å løfte frem og spre kunnskap om de beste eksemplene på hvordan god design og arkitektur skaper verdi og bidrar til omstilling i Norge. Prisene gir anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

Vi deler hvert år ut DOGA-merket for design og arkitektur, hvor vi har egen priskategori for nykommere, samt den gjeveste utmerkelsen DOGA Hedersmerket. I tillegg deler vi ut Jacob-prisen. Prisutdelingen har tradisjonelt vært en del av den årlige konferansen ?DOGA-dagen", som er et av våre viktigste arrangementer. Under DOGA-dagen samles deltakere knyttet til blant annet næringsliv og offentlig sektor, design, arkitektur og by- og stedsutvikling til nettverksbygging og faglig oppdatering.

DOGA-dagen og prisutdelingen har vært et fysisk arrangement tidligere, men ble i 2021 ble gjennomført i et heldigitalt format. Vi ønsker å videreutvikle både format og konsept og se på løsninger for digitale og fysiske arenaer for fremtiden. Vi ønsker dessuten å gjennomføre relaterte arrangementer gjennom året, for å styrke nettverksbygging og kunnskapsdeling fra DOGA-dagen og prisutdelingen.

Om stillingen

Vi styrker teamet og ser etter en person som kan lede arbeidet med å utvikle, planlegge og gjennomføre både prisutdelingen for DOGAs priser, arrangementet DOGA-dagen og relaterte arrangementer, i samarbeid med interne og eksterne ressurser. I tillegg vil vedkommende bistå i rekruttering til prisene og praktisk gjennomføring i forbindelse med juryering og dialog med søkere. Målgruppen for arbeidet er endringsagenter og ledere i norsk næringsliv og offentlig sektor, i tillegg til norske designere og arkitekter. Vedkommende vil jobbe målrettet for at DOGA-dagen, prisutdelingen og relaterte arrangementer oppleves som relevant og attraktivt for målgruppen.

Stillingen inngår i satsingsområdet priser og internasjonal profilering. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med arrangementer som formidlingsform, og trives med høyt tempo og mange baller i luften. Du jobber systematisk, liker utfordringer og tar ansvar. Du har god kjennskap til norsk design- og/ eller arkitekturbransje og har et kontaktnettverk i bransjen. Du knytter lett kontakter og er en god relasjonsbygger. Ikke minst søker du nye utfordringer og har lyst til å bli vår nye kollega.

Stillingen er en 100 % fast stilling. Tiltredelse så snart som mulig.

 

Arbeidsoppgaver

Dette blir noen av arbeidsoppgavene dine:

 • Være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av prisutdelingen for DOGAs priser
 • Være ansvarlig for planlegging, booking av foredragsholdere, gjennomføring og evaluering av DOGA-dagen
 • Være ansvarlig for innhold og gjennomføring av faglige oppfølgingsarrangementer knyttet til DOGAs priser og DOGA-dagen
 • Bistå i oppsøkende arbeid for å få inn et mangfold av søknader av høy kvalitet fra relevante aktører
 • Ta initiativ til brukersentrering av arrangementer. Gjennom oppsøkende arbeid hos relevante aktører i målgruppene sørge for at arrangementer treffer på et behov hos målgruppen og fremstår som nyttige for dem.
 • Knytte strategiske kontakter og samarbeide med disse for å øke nedslagsfeltet til DOGAs priser og arrangementene.
 • Samarbeide med og bistå DOGAs kommunikasjonsteam gjennom å bidra med underlag til kommunikasjonsarbeidet knyttet til arrangementer og DOGAs priser.
 • Bidra til DOGAs innsats med å løfte frem forbildeprosjekter for design og arkitektur nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra formidling og gjennomføring av arrangementer digitalt og/eller fysisk
 • Kjennskap til trender og mulighetsområder innen digitale og fysiske arrangementer
 • God kjennskap til design- og arkitekturfeltet og interesse for fagene
 • Prosjektledererfaring
 • God relasjonsbygger med et bredt kontaktnettverk
 • Erfaring med brukersentrering og å jobbe mot målgruppe
 • God muntlig og skriftlige formidlingsevne, norsk og engelsk
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av digitale verktøy

Vi tror du vil passe godt til rollen hvis du:

 • Er kreativ og ser muligheter innen ny teknologi og ulike formater for formidling
 • Er god på samarbeid
 • Liker å utforske og er løsningsorientert
 • Er tillitvekkende, god til å kommunisere og en sterk relasjonsbygger
 • Er engasjert og tar initiativ
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Er strukturert, jobber systematisk og trives med mange baller i luften
 • Jobber selvstendig og systematisk

Vi tilbyr

 • En stilling med stort ansvar og mulighet til å gjøre en forskjell
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert velferdsordninger
 • En variert arbeidshverdag, høyt tempo og spennende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og kreativt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon, ta kontakt med leder for satsningsområdet priser og internasjonal profilering, Anita C. Drabløs på acd@doga.no eller 918 20 249. 

Stillingstittel: Rådgiver
Søkandsfrist: 09.04.2021
Ansettelsesform: Stillingen er en 100 % fast stilling

Søk stillingen her >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: