Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

DOGA er et kompetansesenter for design- og arkitekturfagene i Norge, og jobber med et bredt nettverk av samarbeidspartnere både innen virkemiddelapparatet, bransje- og interesseorganisasjoner, næringsklynger, akademia, og norsk næringsliv og offentlig sektor.

Om stillingen

Nå søker vi etter en rådgiver til området «Priser og internasjonal profilering». Stillingen blir en del av et team som jobber med å fange opp og synliggjøre forbildeprosjekter for å vise hvordan fremragende bruk av design og arkitektur skaper verdier for samfunn, miljø og økonomi, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi blant annet gjennom våre priser og internasjonale aktiviteter, nettverk og prosjekter.

DOGA formidler forbildeprosjekter for å øke etterspørselen etter norsk design og arkitektur internasjonalt. Dette gjør vi gjennom ulike formidlingsaktiviteter både fysisk og digitalt. Teamet du blir en del av har ansvaret for oppfølging av DOGAs internasjonale nettverk og samarbeidspartnere. DOGA er en del av nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) og på vegne av Utenriksdepartementet (UD) forvalter vi UDs reisetilskudd til designere og arkitekter.

Målgruppen for DOGAs internasjonale arbeid er internasjonale aktører som kan bidra til å øke etterspørselen etter norsk design som igjen skal føre til styrket norsk konkurranseevne og økt lønnsomhet.

I stillingen som rådgiver vil du ha ansvarsoppgaver knyttet til vårt internasjonale formidlingsarbeid samt koordinering av samarbeidspartnere og nettverk. Du vil også bidra i aktiviteter og prosjekter på tvers i teamet.

Vi søker deg som er strukturert og relasjonsbyggende, og som trives med å koordinere og være i kontakt med både kollegaer og samarbeidspartnere.

Stillingen er 100%, engasjement med 1 års varighet. Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

Dette blir noen av arbeidsoppgavene dine:

 • Ha ansvar for formidling av forbildeprosjekter av norsk design og arkitektur til våre internasjonale nettverk og samarbeidspartnere. Etablere en informasjonspakke, sette denne inn i et årshjul og planlegge for spredning internasjonalt
 • Være kontaktperson for henvendelser fra internasjonale kontakter, samarbeidspartnere og nettverk for internasjonal profilering
 • Koordinere internasjonale henvendelser, nettverk og aktiviteter mot eksterne parter og internt i DOGA
 • Delta i utvikling og gjennomføring av arrangementer knyttet til priser og internasjonal profilering, både digitalt og fysisk. Dette kan inkludere gjennomføring av ulike arrangementer og aktiviteter internasjonalt
 • Bidra til å øke etterspørselen etter norsk design og arkitektur internasjonalt gjennom å delta aktivt i den videre utviklingen av DOGAs internasjonale prosjekter og aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Kunnskap om og erfaring fra formidling
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God kjennskap til design- og arkitekturfeltet, og interesse for fagene
 • Nettverk innen design- og arkitekturbransjen og kreative næringer
 • God relasjonsbygger
 • Gode kjennskap til og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • Operativ erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel

Vi tror du vil passe godt til rollen hvis du:

 • Er god til å kommunisere, er tillitvekkende og en sterk relasjonsbygger
 • Trives med og er god til å koordinere både oppgaver og mennesker
 • Er strukturert og ikke redd for å ta tak i detaljene
 • Trives med å formidle
 • Tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Har god rolleforståelse og er løsningsorientert
 • Behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode velferdsordninger
 • En variert arbeidshverdag, høyt tempo og engasjerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø og et spennende arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon, ta kontakt med leder for satsningsområdet priser og internasjonal profilering, Anita C. Drabløs på acd@doga.no eller 918 20 249

Stillingstittel: Rådgiver
Søkandsfrist: 09.04.2021
Ansettelsesform: Engasjement med 1 års varighet

Tiltredelse så snart som mulig.

Søk stillingen her >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: