Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Stillingstittel: 

Prosjektleder

 

Arbeidssted:

Hausmanns gate 16, Oslo

Varighet:

1 års engasjement,
60 % stilling

Søknad sendes:

stilling@doga.no,
innen 27. mai 2019. 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Vi arbeider også for å skape muligheter for norsk design og arkitektur internasjonalt. Det gjør vi ved å bidra til eksport, kunnskapsutveksling og -utvikling og internasjonal merkevarebygging av norsk design og arkitektur.

Milano Design Week er regnet som verdens viktigste arena for design. Den norske fellesutstillingen Norwegian Presence har vært vist ved denne arenaen siden 2015. Målet er å gjøre norsk design og kunsthåndverk kjent i utlandet, og å øke konkurransekraften for norsk designindustri både nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen er et samarbeid mellom DOGA, Klubben og Norwegian Crafts, og Utenriksdepartementet er en av de viktigste økonomiske bidragsyterne.

Nå søker vi en ny kollega som kan lede dette prosjektet videre. Du er en kreativ og relasjonsbyggende person med solid erfaring fra prosjektledelse av utstillinger og/eller arrangementer. Du vil jobbe operativt med planlegging og gjennomføring av alle faser i prosjektet og sikre framdrift og kvalitet i alle ledd av produksjonen.

Stillingen er en 60 % stilling (i snitt) over ett år, med mulighet for utvidelse til 100 %.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Prosjektlederansvar for Norwegian Presence
 • Sikre framdrift og høy faglig kvalitet i alle ledd av produksjonen
 • Utvikle utstillingskonsept i samarbeid med prosjektgruppen
 • Utarbeide prosjektbeskrivelse, utlysning og kontrakter
 • Sikre finansiering og håndtere økonomi
 • Lede arbeidet med utvelgelse av utstillere
 • Lede og koordinere samarbeidet mellom prosjektgruppe, utstillingsdesignere, kuratorer, grafiske designere, PR-byrå, utstillere og øvrige samarbeidspartnere
 • Evaluere og rapportere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Solid erfaring fra prosjektledelse av utstillinger og/eller arrangementer
 • Relevant og variert arbeidserfaring fra designfeltet
 • God kompetanse på og bred erfaring med bruk av design som innovasjonsverktøy

Vi søker deg som:

 • Er faglig ambisiøs, kreativ, engasjert og ansvarsfull
 • Kan kombinere høyt tempo med strukturert og analytisk arbeid
 • Er operativ med stor gjennomføringsevne, og ikke er redd for å ta tak i detaljene
 • Er god til å kommunisere, er tillitsvekkende og en sterk relasjonsbygger
 • Har god rolleforståelse og er løsningsorientert
 • Gjerne har nettverk innen norsk møbel- og interiørindustri
 • Behersker norsk, engelsk og eventuelt italiensk som arbeidsspråk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode velferdsordninger
 • En variert arbeidshverdag, høyt tempo og engasjerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø og et spennende arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale

Praktisk info:

Stillingstittel: Prosjektleder

Søknadsfrist: 27. mai 2019

Oppstart: Snarest

Varighet: 1 års engasjement, 60 % stilling

Søknad og CV sendes til stilling@doga.no.

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For mer informasjon ta kontakt med rådgiver internasjonal profilering, Ida Aandal Røijen, iar@doga.no, telefon (+47) 451 36 778.

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: