Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ledige stillinger

Stillingstittel: 

Prosjektleder – Norwegian Presence

 

Arbeidssted:

Hausmanns gate 16, Oslo

Varighet:

6 mnd engasjement, 100 % stilling, med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes:

Søk på stillingen >>
Frist: 5. august 2020

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

DOGA arbeider også for å skape muligheter for norsk design og arkitektur internasjonalt. Det gjør vi ved å bidra til eksport, kunnskapsutveksling og -utvikling og internasjonal merkevarebygging av norsk design og arkitektur.

Den norske fellesutstillingen Norwegian Presence har siden 2015 vært vist på Milano Design Week – verdens viktigste arena for design. Målet er å gjøre norsk design kjent i utlandet, og å øke konkurransekraften for norsk designindustri både nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen er et samarbeid mellom DOGA og flere andre aktører. Det er flere private sponsorer og Utenriksdepartementet er en av de viktigste økonomiske bidragsyterne.

I 2020 ble Milano Design Week avlyst på grunn av Covid-19-utbruddet. DOGA produserte i stedet en digital versjon av Norwegian Presence, som fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Nå søker vi en ny kollega som kan lede dette prosjektet videre. Prosjektlederen skal videreutvikle den digitale plattformen, og lede arbeidet med utstillingen i Milano, som etter planen skal finne sted i april 2021.

I tillegg til Milano-utstillingen vil prosjektlederen ha ansvar for oppfølging av andre deler av DOGAs internasjonale samarbeid, håndtering av løpende henvendelser, representere DOGA i relevante nettverk o.l.

Vi søker deg som er kreativ og relasjonsbyggende med solid erfaring fra prosjektledelse av utstillinger og/eller arrangementer. Du har interesse for digitale plattformer. Du vil jobbe operativt med planlegging og gjennomføring av alle deler av prosjektet og sikre framdrift og kvalitet i alle ledd av produksjonen.

Stillingen er et 100 % engasjement med 6 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter avtale.

Viktigste arbeidsoppgaver:

-Prosjektlederansvar for Norwegian Presence, både den digitale plattformen og utstillingen. Dette inkluderer:

 • Sikre framdrift og høy faglig kvalitet i alle ledd av produksjonen
 • Realisere utstillingskonseptet i samarbeid med prosjektgruppen
 • Sikre finansiering, sponsorer og håndtere økonomi og kontrakter
 • Lede samarbeidet med utstillerne, rekruttere nye. Delta i kurateringen
 • Lede og koordinere samarbeidet mellom prosjektgruppe, utstillingsdesignere, kuratorer, grafiske designere, PR-byrå, utstillere og øvrige samarbeidspartnere
 • Samarbeide med DOGAs kommunikasjonsteam
 • Oppdatere de digitale plattformene til Norwegian Presence
 • Noe reising må påregnes i gjennomføringsfasen
 • Evaluere og rapportere

Ansvar for oppfølging av DOGAs internasjonale aktiviteter. Dette inkluderer:

 • Sekretariat for DOGA interne internasjonale arbeidsgruppe
 • Kontaktperson for SMI (Samarbeidsrådet for Møbel og Interiør), NAA (Norwegian Arts Abroad) og andre relevante nettverk
 • Delta aktivt i den videre utviklingen av DOGAs internasjonale prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Solid erfaring fra prosjektledelse av utstillinger og/eller arrangementer, kjennskap til offentlige innkjøpsprosesser
 • Relevant og variert arbeidserfaring fra designfeltet
 • God kompetanse på og bred erfaring med bruk av design som innovasjonsverktøy
 • Digital kompetanse, kjennskap til strategisk bruk av sosiale medier

Vi søker deg som:

 • Er faglig ambisiøs, kreativ, engasjert og ansvarsfull
 • Kan kombinere høyt tempo med strukturert og analytisk arbeid
 • Er operativ med stor gjennomføringsevne, og ikke er redd for å ta tak i detaljene
 • Er god til å kommunisere, er tillitvekkende og en sterk relasjonsbygger
 • Har god rolleforståelse og er løsningsorientert
 • Gjerne har nettverk innen norsk møbel- og interiørindustri
 • Behersker norsk, engelsk og eventuelt italiensk som arbeidsspråk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert gode velferdsordninger
 • En variert arbeidshverdag, høyt tempo og engasjerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø og et spennende arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale

Om DOGA:

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

DOGA er underlagt offentlighetsloven, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste til stillingen. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring, må dette opplyses om og begrunnes. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen her >>

Søknadsfrist 3. august 2020. Tiltredelse så snart som mulig. Oppgi gjerne i søknaden om når du eventuelt kan starte.

For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for internasjonale aktiviteter, Ingerid Helsing Almaas, iha@doga.no, telefon +47 915 83 648.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: