Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om webinaret

StimuLab tilstreber kontinuerlig utvikling av ordningen. Høsten 2020 gjennomførte vi en evalueringsrunde av årets prosess.

Leverandører som hadde deltatt ble bedt om å komme med innspill til forbedringer. Tilbakemeldingene har vært nyttig for oss, og vi har gjort flere justeringer. Vi ønsker imidlertid noe ytterligere dialog om andre mulige endringer og forbedringer.

Vi inviterer derfor til markedsdialog med interesserte leverandører om mulige forbedringer av StimuLab-prosessen. 

Når: 1. juni, kl. 10.00-11.15
Hvor: Webinar
Pris: Gratis

Påmelding via Digdir >>

Program

  1. Fortelle om noen av forbedringene i årets prosess
  2. Invitere til dialog om andre mulige endringer og forbedringer


Vi kommer til å bruke mest tid på del 2, og tar med konkrete tema til diskusjon:

Vurdering av relevant kompetanse?

  • I oppdragsbeskrivelsen er det definert ‘må’-krav og ‘bør’-krav til kompetanse, utover designkompetanse.
  • Oppleves det som nyttig at prosjektene har definert kompetanse-kravene, eller gir det større grad av fleksibilitet i valg av tilnærming til utfordringen om kompetansen defineres av leverandørene?

Gjenbruk av innsikt fra samme problemkompleks?

  • StimuLab sin portefølje har økt siden 2016, og vi besitter i dag mye erfaring fra et stort spenn av prosjekter som dekker mange problemkomplekser.
  • Hvordan legger vi et godt grunnlag for at nye prosjekter bygger videre på eksisterende erfaringer fra samme problemkompleks?

Overgang fra prosjekt til implementering?

  • I dag avsluttes prosjektene etter endt diamant 3. Det er virksomhetenes ansvar å implementere løsningene ved prosjektets slutt.
  • Hvordan sikrer vi at overgangen fra avsluttet prosjekt til implementering eller videreutvikling kan bli mer smidig/robust?

Erfaringsdeling fra StimuLab?

  • StimuLab skal bidra til erfaringsdeling og kunnskapsspredning i forvaltningen, utover den enkelte virksomhet som deltar i ordningen.
  • Hvordan kan dere bidra til økt erfaringsdeling fra prosjektene?

Det vil også bli mulig å ettersende innspill i etterkant.

Merk at dette markedsdialog-møtet kommer i tillegg til et vanlig dialogmøte senere i juni, hvor vi skal presentere årets nye prosjekter, samt fremdriftsplanen for 2021.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.