Webinar: Er dere vår nye Gnist-kommune?

DOGA inviterer ambisiøse og innovasjonsvillige kommuner i hele landet til å søke om å bli Gnist-kommuner. På dette webinaret får du vite alt du trenger å vite om programmet og den nye runden som lanseres 1. februar 2023.

Alle som deltok på Gnist midtveissamling

I 2022 har elleve kommuner deltatt i Gnist-programmet. På webinaret 1. februar får du høre om hva de har fått ut av å være med i Gnist. Bildet er fra en samling på DOGA i juni 2022 der representanter fra de Gnist-kommuner, følgekommunene og fylkeskommunene var til stede. 

Foto: DOGA
Dato
1. februar 2023
Tid
Kl. 9.30 - 12.00

Se opptak av Gnist-webinaret 1. februar 2023:

Velkommen til webinar om den nye runden med Gnist som lanseres 1. februar 2023.

Program

09.30 Velkommen til webinar

09.35 Hva er Gnist-programmet? Ved Malin Kock Hansen, seniorrådgiver, DOGA

09.50 Veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Ved Bjarne Uldal, innovasjonssjef, Nordic Edge

10.00 Systemtenkning og design for bærekraftig samfunnsutvikling. Ved Kristin Støren Wigum, førsteamanuensis, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet

10.10 Pause

10.15 Introduksjon til tidligere Gnist-prosjekter. Ved Ingeborg Apall-Olsen, rådgiver, DOGA

10.20 Åseral – hytter med nye uttrykk og lave avtrykk. Ved Kari Røynlid, planlegger, Åseral kommune

10.30 Sortland – muligheter i møtet mellom land og vann. Ved Kristine Røiri, kommunearkitekt, Sortland kommune

10.40 Lom – fra boligdrøm til fremtidsrettet virkelighet. Ved Åshild Myhre Amundsen, næringssjef, Lom kommune

10.50 Fylkeskommunens perspektiv på Gnist som et virkemiddel for innovativ steds- og næringsutvikling. Ved Liz Eva Tøllefsen, seniorrådgiver by- og stedsutvikling, Vestland fylkeskommune

11.00 Diskusjon og spørsmål

11.15 Pause

11.20 Hvorfor innovasjon i tidlig fase? Ved Jørgen Skatland, seniorrådgiver, DOGA

11.30 Hvordan jobber vi med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i stedsutvikling? Ved Birgit Rusten, programleder, FutureBuilt

11.40 Oppsummering og spørsmål

Nytt i Gnist i 2023

I 2023 vil det være flere endringer i Gnist. Du vil få høre mer om hva som er nytt i webinaret, men her er de viktigste endringene i hovedtrekk:

  • I 2023 kan alle typer lokalsamfunn søke om å være med i programmet. Både distriktskommuner, tettsteder og større byer kan bli Gnist-kommuner.
  • Vi oppfordrer til å søke sammen med andre lokale aktører, slik at det etableres et samarbeid helt fra starten av prosessen. 
  • Prosjektene må ha et tydelig fokus på bærekraft, både økonomisk, miljømessig og sosialt. Vi ser etter fremoverlente kommuner som vil utforske hva det vil si å møte både nåtidens og framtidens ønsker og behov når de skal løse sine utfordringer lokalt.
  • Gnist-prosessen blir forlenget for å få tid til prototyping, testing og validering av utvalgte konseptforslag.
  • DOGA vil i større grad hjelpe kommunene med å koble på relevante regionale og nasjonale virkemidler tilpasset deres utfordringer og behov. 

Les mer: Ny Gnist-runde: For kommuner som vil tenke nytt om stedsutvikling

 

Hva er Gnist?

Gnist er et utfordringsdrevet innovasjonsprogram for å fremme bærekraftig steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i lokale ressurser og kvaliteter.

Hovedmålgruppen er kommuner i hele landet som vil utforske nye måter å jobbe på, med designmetodikk, samhandling på tvers og innbyggerinvolvering som sentrale elementer.

DOGA bistår med å koble på relevant kompetanse, og legger til rette for lokale innovasjonsprosesser som skal drive frem nyskapende konsepter og løsninger som møter både nåtidens og framtidens ønsker og behov. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.