Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om webinaret

Oppmerksomheten rundt Arkitekturopprøret Norge den siste tiden er et tydelig tegn på det økende engasjementet for hvordan våre byer og lokalsamfunn utformes. En utfordring ved dette folkelige engasjementet er at det ofte kommer for sent i planprosessen til at det fører til reell påvirkning.

Kan det tenkes at Arkitekturoppgjøret Norge speiler en latent frustrasjon over mangel på reell innflytelse i utformingen av byene og lokalsamfunnene våre?

Webinaret er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge og Universitet i Stavanger.

Følg webinaret direkte

   

Du kan stille spørsmål via Slido. Passord: DOGA

Program

Dette webinaret er en introduksjon til bruk av framtidsscenario som medvirkningsmetode i by- og stedsutviklingsprosesser. Fokus vil være på hvordan denne metoden kan benyttes, med konkrete eksempler fra testprosjektet nevnt ovenfor. Webinaret avrundes med en panelsamtale om fordelene og utfordringene ved bruk av framtidsscenariometodikk i planprosesser.

De som er med for å presentere og diskutere dette er:

  • Cecilie Sachs Olsen – byforsker, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR)/OsloMet
  • Ingvild Brox Kielland – prosjektleder 2020x/Unge stemmer, Samfunnsløftet SpareBank1 Nord-Norge
  • Gunnar Ridderström – førsteamanuensis Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging NMBU
  • Chris McCormick – prosjekt- og prosessleder, DOGA

Ordstyrerer er Anja Sunniva Valseth, DOGA

Dato: 11. juni (påmeldingsfrist 10. juni kl. 12.00)
Tid: kl. 10.00–11.30
Hvor: Gratis webinar

Påmeldte mottar informasjon og lenke til webinaret i forkant av arrangementet.

Bakgrunn 

Svært få unge voksne opplever at de har noen medbestemmelse i samfunnsutviklingen. Dette kom frem i en undersøkelse gjennomført av Opinion for DOGA i 2020. På bakgrunn av dette, innledet DOGA et samarbeid med 2020x-initiativet – en gruppe millennials (unge mellom 25 og 38 år) fra Nord-Norge. Samarbeidet ble til et prosjekt som vi kalte Rurale framtider.

I prosjektet testet vi ut en ny måte å gjennomføre medvirkning på, nemlig framtidsscenarioer. Vi hentet inspirasjon fra Oslo arkitekturtriennales prosjekt Framtidsfabrikken. Hensikten var både å møte behovet for medvirkning i tidlig fase, og vekke engasjement og kreativitet hos deltagerne.