Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om utstillingen

Mens befolkningen og innbyggernes behov øker, minker plassen, de økonomiske ressursene og naturressursene som er tilgjengelig for å møte befolkningens behov. Men samtidig rommer byen også store uutnyttede muligheter. Dens strukturer, overflater og systemer kan gjøre mer, de kan fylle andre funksjoner eller spille helt nye roller for å gjøre livet i byen bedre.

Reprogrammering er en tilnærming – en tenkemåte vi kan bruke for å svare på utfordringene byene våre møter i framtiden, ved å bruke de ressursene vi allerede har rundt oss.

Gjennom nordiske eksempler og caser viser utstillingen Reprogramming The City på DOGA hvordan innovativ tenkning kan omforme eksisterende bygg og byelementer slik at de kan by på flere muligheter enn de opprinnelig er laget for.  I tillegg presenteres verktøy for hvordan kommuner, i samarbeid med næringslivet, kan bruke reprogrammering som en metode for en nytenkende og bærekraftig by- og stedsutvikling.

It was great to visit your excellent exhibit, Reprogramming the City. Many thanks for organizing a thoughtful and timely collection.

Dr. Robert A. Edgell, PhD, Registered Architect Associate Professor of Technology Management, Co-Director of the Joint Center for Creativity, Design, and Venturing, SUNY Polytechnic Institute, NY, USA

I tillegg til denne utstillingen kan du se Levende lokaler-utstillingen i samme lokale.

I utstillingen får du blant annet se: 

1. Tåsen Microgreens – dyrking av urter til restauranter og kjøkken i bomberom under gamle Landbrukets Hus.

2. Sio Silo – kornsilo konvertert til studentboliger

3. Vertical Cemetery – kornsilo konvertert til vertikal kirkegård for urner

4. Silosamlingen (Kunstsiloen i Kristiansand) – Arne Korsmos gamle kornsilo ombygget til kunstsenter

5. Baana, Pedestrian – gammelt jernbanespor som går gjennom Helsinki omgjort til gang og sykkelsti for innbyggerne

6. Kulbroen – Gammelt kull-kranspor ombygget til utkikkspunkt og kunstnerkollektiv i Danmark

7. Streetmekka Esbjerg – Gammel toghall med dreieskive ombygget til aktivitetssenter for ungdom

8. Fornebu Flytårn – gammel flyplass omgjort til kunstnerkollektiv og håndverkerverksteder

9. Urban mining – gjenvinning av edle metaller fra kabler og gammel infrastruktur under byer i Sverige

10. Perlan – Varmtvannstanker som tidligere forsynte Reykjavik omgjort til naturhistorisk museum med utkikkspunkt over byen

10. Holmestrand Skitunnel – Biltunnel i Holmestrand omgjort til helårs innendørsanlegg for langrennsski

11. Offshore Dinosaur – Gamle oljeplattformer omgjort til organiske frukt- og grønnsaksgartnerier

Last ned den tilhørende publikasjonen Reprogramming the City Norge og Norden her.

Utstillingen står fra 31. mai til 16. september. 

Prosjekter i byrommet

En utstilling om byen og reprogrammering av byens strukturer bør også være til stede i selve byen, ikke kun inne i et utstillingsrom. DOGA har gjennom utstrakte private og offentlige samarbeid, jobbet for å realisere gode reprogrammeringsprosjekter i offentlige rom som en del av utstillingen. 

Disse prosjektene er: 

Kvadraturen i Oslo

Laksevåg i Bergen

Nytt liv i gamle telefonkiosker

Lær metoden

Gjennom eksempler og caser vil utstillingen også presentere verktøy for hvordan kommuner, i samarbeid med næringslivet, kan bruke reprogrammering som en metode for en nytenkende og bærekraftig by- og stedsutvikling.