Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om workshopen

Vi har alle et ansvar. Et ansvar for å kontinuerlig gjøre ting bedre, utvikle bedre løsninger, samarbeide bedre og tilegne oss kunnskap som gjør oss i stand til å gjøre de riktige valgene. Valg som påvirker menneskene rundt oss, planeten vår og samtidig skaper forretningsmessige effekter. Disse valgene tror vi designbransjen kan påvirke tidlig i designprosessen.

For å involvere designbransjen gjennomfører Grønt Punkt, DOGA og Scandinavian Design Group en workshop, en felles dugnad, hvor hensikten er å koble kunnskap med reelle problemstillinger. Målsettingen er å søke nye og bedre løsninger for hvordan vi kan designe mer miljøvennlig innpakning og emballasje – og samtidig teste ut måter for hvordan Grønt Punkt kan gjøre den kunnskapen de sitter på mer tilgjengelig og brukervennlig.

Som bidrag i workshopen har vi har fått kjente merkevareleverandører til å dele konkrete problemstillinger, og bruke denne anledningen til å jobbe med å finne løsninger på de utfordringene. Leverandørene bidrar selv i workshopen, både for å gi en god brief til arbeidsgruppen og for å ta del i selve idéarbeidet.

I workshopen vil vi jobbe i tverrfaglige grupper og bruke SDGs designprosess TRIPPPEL som ramme for arbeidet. Gjennom prosessen vil vi fra start definere tydelige suksesskriterier og gjennomgående jobbe med å utfordre hverandre på å levere verdi for mennesker, planeten og forretning.

Vi jobber mellom 09-17. I tillegg blir det frokost, mat/drikke og hygge i etterkant.

Påmelding

Send en mail til hello@sdg.no med navn, bedrift og et par ord om hvorfor og hvordan du kan bidra inn i dette prosjektet. 

Vi har et begrenset antall plasser og vil sende deg en mail med bekreftelse på at du har fått plass på workshopen.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: