Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Facebook og påmelding (ekstern)

Program

09.30 Registrering og kaffe
10.00 Åpning ved Anita Das, forskningsleder SINTEF Digital og prosjektleder CCSDI
10.15 Fra systemeffektivitet til mer effektive brukere, ved Lavrans Løvlie, leder av designteamet PwC Norway
10.30 Panelsamtale: Samskapende tjenestedesign og innovasjon i helse
11.30 Helsetjeneste 2035 – hvor går veien og hvordan går vi den?, ved Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF
12.00 Mat og mingling
12.45 CareMatch, ved Heidi Wang, daglig leder NOEN as
13.15 Samskapende tjenestedesign i praksis: Erfaringer fra prosjektet "Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus", ved Lillian Karlsen, FoUI-medarbeider Helseinnovasjonssenteret
13.30 Design i norsk barselomsorg, ved Alexander Moen, innovasjonsutvikler ved fremtidens operasjonsrom St.Olavs hospital, og Elisabeth Ancher Elboth, masterstudent ved NTNU
13.45 Pause
14.00 Designfasilitering av samskapende tverrfaglige team, ved Ann Kristin Forshaug, doktorgradskandidat ved institutt for design, NTNU
14.15 Health + Design - How Halogen Experience the Health Industry, ved daglig leder Lillian Olsen og designer Jonathan Romm fra Halogen AS
14.30 Visualisering i samskapende prosesser, ved Jonas Asheim, senior designer i Nice Industridesign AS
14.45 Why is co-creation needed for service design in healthcare? (eng.), ved Elizabeth B-N.Sanders, grunnlegger MakeTools og førsteamanuensis ved The Ohio State University
15.15 Oppsummering og avslutning ved Marikken Høiseth, førsteamanuensis NTNU

Om konferansen

Med denne konferansen ser vi tjenestedesign fra ulike perspektiv: Hvilke erfaringer har helsetjenestene med å benytte tjenestedesign i utvikling av nye løsninger? Hvilke metoder benytter designerne når de gjennomfører samskapende designprosesser? Og hva sier forskerne om betydningen av tjenestedesign?

Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI)er arrangør, og har samlet sentrale personer fra helsetjenestene, fra designbyrå og fra forskningsmiljøene som jobber med tjenestedesign og samskaping.