Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om seminaret

Beyond Net Zero er British Design Council’s nye systemiske rammeverk som setter mennesker og planeten vår i sentrum for bærekraftig utvikling. På dette seminaret får du høre Cat Drew, Chief Design Officer ved British Design Council presentere innholdet og tenkningen bak rammeverket.

Flere og flere ser verdien av å ta en systemisk designtilnærming for å takle komplekse utfordringer, både her hjemme og internasjonalt. DOGA og SDA Norge ønsker å forsterke denne oppmerksomheten.

SDA Norge er del av det internasjonale nettverket Systemic Design Association.
 

Når: 9. september, kl. 14.00–16.00
Hvor: Digitalt | Zoom
Pris: Gratis

Arrangementet holdes på engelsk. Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet.

Program

  • Cat Drew: Beyond Net Zero Framework

Cat Drew har ledet arbeidet med Systemic Design Framework, som ble lansert av British Design Council i april 2021. Det er utviklet for å hjelpe designere som jobber med store komplekse utfordringer som involverer mennesker på tvers av forskjellige disipliner og sektorer. Rammeverket plasserer mennesker og planeten vår i hjertet av design.

Mer informasjon om rammeverket finner du her >>

  • Plenumsdiskusjon

Moderator: Manuela Aguirre

  • Informasjon om flere kommende systemisk design arrangementer

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon