Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om webinaret

StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign, og skal bidra til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

StimuLab støtter både statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse med utgangspunkt i innbyggernes behov. Siden starten i 2016 har StimuLab bidratt til å øke innovasjonskapasiteten og kompetansen i offentlige virksomheter, samt utvikle kunnskap og spre erfaringer.

På oppdrag fra StimuLab har Menon Economics gjennomført en kunnskapsoppsummering av ordningen med fokus på alle typer gevinster. I dette webinaret får du høre mer om hva et dynamisk virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor har bidratt til, og hvor vi er på vei.

Vi har med oss Erland Skogli fra Menon Economics som har vært ansvarlig for rapporten og Hanne-Cecile Bjørka fra KMD, som har vært prosjektleder for Stortingsmeldingen «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse»I tillegg kommer Thomas Hoholm, instituttleder ved institutt for strategi og entrepenørskap på BI.

Påmelding via Digdir >>

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon