Seminar om systemisk design, deltagelse og makt

DOGA og SDA Norge inviterer til nok en fysisk samling der målet er å reflektere over forholdet mellom representasjon, deltakelse, maktdynamikker og hierarkier i et systemisk designperspektiv.

Bildet viser en akvarell i blått, rødt og gult av mennesker filtret inn i hverandre.
Foto: Midjourney Bot imagining a «Bauhaus poster of power and participation».
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16

Seminaret blir ikke streamet

Dato
16. september 2022
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Program

Moderator: Angel Lamar Oliveras

3 korte innledende presentasjoner

  1. FÆRD – En digital tjeneste for å endre brukeropplevelsen for personer som opplever kjønnsinkongruens, ved Tone Mørk Kvamme, Ingelin Mari Åmo, Marianne Dahle, OsloMet
  2. Makt og deltagelse i et samfunnsperspektiv, ved Paul Chaffey, Halogen
  3. The Coast is Clear, ved Eila Rishovd, AHO

Med utgangspunkt i disse tre innleggene inviterer vi til diskusjon og refleksjon i grupper om følgende temaer:

• Bør systemisk design bidra til endringer i maktens natur og uttrykk?
• Hvem bør inviteres på «innsiden» og hvem bør holdes på «utsiden» av arenaer for beslutningstaking underveis når nye systemer tar form?
• Hvordan bør maktdynamikken i disse arenaene designes og fungere i praksis?
• Når bør systemisk design bidra til å løfte marginaliserte stemmer og synspunkter fram i lyset?

Kort om RSD11-symposiet og flere kommende systemisk design-arrangementer, ved Ben Sweeting (digitalt)

Etter samlingen er alle invitert til en uformell fredagsdrink på Blå fra kl. 16.15.

SDA Norge er del av det internasjonale nettverket Systemic Design Association.

Arrangementet holdes på engelsk.

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.