Seminar om ny fagbok i systemorientert design

DOGA og SDA Norge inviterer til seminar med forfatter Birger Sevaldson. Vi får også høre ulike stemmer fra praksisfeltet som vil dele betraktninger og erfaringer med denne fremvoksende fagdisiplinen.

Forsiden på boka Designing Complexity i tre eksemplarer.
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet strømmes direkte (opptaket vil ikke bli liggende i etterkant)

Arrangementet er fulltegnet, men du er velkommen til å melde deg på for å følge streamingen. 

Dato
23. mars 2023
Tid
Kl. 14.00 - 16.00
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Direktesending: Seminar om boka Designing Complexity

Boka «Designing Complexity – metodikk og praksis for systemorientert design», ble lansert i januar 2023 og tar for seg et av de mest presserende spørsmålene i vår tid: Hvordan kan vi designe for, med og i tjeneste for den komplekse verden vi lever i? Hvordan kan designere være nyttige i en verden som er i rask endring på grunn av teknologiske, politiske og sosiale prosesser, klimaforandringer og naturødeleggelser?

Designere har noen svært nyttige ferdigheter for å skape endring i komplekse systemer, men må også overvinne noen gamle vaner. Den tradisjonelle rollen har vært å løse problemer, skape orden, organisere og forenkle. Men å designe med kompleksitet er delvis i strid med disse etablerte oppfatningene fordi kompleksitet ikke kan forenkles bort.   

Nærbllde i svart/hvitt av en mann med firkantede briller.
Birger Sevaldson, forfatter av boka Designing Complexity.

Designing Complexity endrer måten du tenker på design. I stedet for å forenkle, omfavner du kompleksitet. I stedet for å kontrollere, lærer du å leve med usikkerhet og trives med å designe i en kompleks verden.

Birger Sevaldson

Program

Moderator: Benedicte Wildhagen

14.00–14.40: En introduksjon til «Designing Complexity» – metodikk og praksis for systemorientert design. Birger Sevaldson, professor ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Birger Sevaldson har vært en pioner i utviklingen av det fremvoksende fagfeltet systemisk design internasjonalt, og har bidratt til at Norge på dette området ligger helt i front, både akademisk og ikke minst i praksisfeltet. Sevaldson er designforsker og pedagog med praksis fra et bredt felt innen design og arkitektur. Som forsker fokuserer han på designprosesser for usikkerhet og kompleksitet. Sevaldson har definert systemorientert design som en designmessig måte å tenke system og systempraksis på. Han er grunnleggeren av RSD-symposia (Relating Systems Thinking and Design) og medgründer av Systemic Design Association (SDA).

14.40–14.50 Pause

14.50–16.00: Erfaringer og betraktninger om systemorientert design fra praksisfeltet. Ved: 

  • Adrian Michalak-Paulsen, leder for forvaltningsdesign, Halogen
  • Paul Chaffey, leder for system, Halogen, tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2013–2021
  • Elisabeth Skjelten, tjenestedesigner, Designseksjonen i NAV
  • Svein Gunnar Kjøde, designer og phd stipendiat ved IFI – Sustainability Lab, Universitet i Oslo

Hva er systemorientert design?

Systemorientert design er en metode og praksis utviklet for å gjøre designere bedre i stand til å håndtere kompleksitet. Erfaring viser at designere får stadig mer komplekse oppdrag der systemtenkning må stå sentralt. Da er det viktig å unngå de enkle løsningene, som utilsiktet kan gjøre andre problemer større. Dette utfordrer blant annet tverrfaglig samarbeid og dialogen mellom aktører, interessenter og andre som berøres av systemendringene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.