Samtale 3: Den norske boligmodellen – eierskap og nabolag

Gjennom samtaleserien Samspillet om nabolagene under Oslo arkitekturtriennale høsten 2022, vil DOGA utforske hvordan vi former nabolagene våre. I den tredje og siste samtalen skal vi snakke om eierlinja i norsk politikk, og hvordan den danner rammer for hvordan nabolag oppstår, ivaretas og fungerer i hverdagen.

Et minihus på betongklosser på et bygulv.

Circle House, Aarhus, Danmark. Danmarks mest ambisiøse sirkulære, sosiale boligprosjekt. Les mer om prosjektet her. 

Foto: Trine Askløf, Lejerbo
Hvor

Sletteløkka grendehus, Bydel Bjerke

NB: Meld deg på kun om du vil delta fysisk.

Dato
26. oktober 2022
Tid
Kl. 12.00 - 14.00
Pris
Gratis

I Oppdrag nabolag setter Oslo arkitekturtriennale i 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

Som en del av triennalen arrangerer DOGA en serie på tre samtaler under tittelen Samspillet om nabolagene, som skal utforske hvordan vi kan leve gode liv i gode nabolag. 

Les mer om samtaleserien her.  

 

Om samtale 3

I denne samtalen vil vi sette søkelys på hvordan eierlinja i norsk politikk danner rammer for hvordan nabolag oppstår, ivaretas og dypest sett fungerer som felleskapsarena i hverdagen. 

Med fokus på «den gode samtalen» vil vi ta for oss hemmere og fremmere, og se spesielt på de systemiske og strukturelle forutsetningene for utviklingen av gode nabolag. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer, og forsøke å komme frem til forslag til tiltak og løsninger.  

Samtalen er åpen for publikum (påmelding) og vil i tillegg streames (lenke kommer her senere).

Vi inviterer til en matbit og mingling før selve samtalen starter kl. 12.30.

Moderator: Jørgen Hallås Skatland, arkitekt og seniorrådgiver, DOGA 

Samtalegjester:

- Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

- Anne Kristine Kronborg, arkitekturhistoriker, OBOS

- Erik Simensen, avd. direktør, Kommune og marked, Husbanken

- Ole Pedersen, sosial entreprenør og daglig leder, Nedenfra Ideelt AS

- Curt Liliegreen, prosjektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter, Danmark

- TBA

Mer informasjon om deltakerne kommer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.