Samtale 3: Den norske boligmodellen – eierskap og nabolag

Gjennom samtaleserien Samspillet om nabolagene under Oslo arkitekturtriennale høsten 2022, vil DOGA utforske hvordan vi former nabolagene våre. I den tredje og siste samtalen skal vi snakke om eierlinja i norsk politikk, og hvordan den danner rammer for hvordan nabolag oppstår, ivaretas og fungerer i hverdagen.

Et minihus på betongklosser på et bygulv.

Circle House, Aarhus, Danmark. Danmarks mest ambisiøse sirkulære, sosiale boligprosjekt. Les mer om prosjektet her. 

Foto: Trine Askløf, Lejerbo
Hvor

Sletteløkka grendehus, Bydel Bjerke

Dato
26. oktober 2022
Tid
Kl. 12.00 - 14.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

I Oppdrag nabolag setter Oslo arkitekturtriennale i 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

Som en del av triennalen arrangerer DOGA en serie på tre samtaler under tittelen Samspillet om nabolagene, som skal utforske hvordan vi kan leve gode liv i gode nabolag. 

Les mer om samtaleserien her.  

Samtalene er åpne for publikum (påmelding) og vil i tillegg streames.

Se arrangementet live her

Om samtale 3

I denne samtalen vil vi sette søkelys på hvordan eierlinja i norsk politikk danner rammer for hvordan nabolag oppstår, ivaretas og dypest sett fungerer som felleskapsarena i hverdagen. 

Med fokus på «den gode samtalen» vil vi ta for oss hemmere og fremmere, og se spesielt på de systemiske og strukturelle forutsetningene for utviklingen av gode nabolag. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer, og forsøke å komme frem til forslag til tiltak og løsninger.  

Vi inviterer til en matbit og mingling før selve samtalen starter kl. 12.30.

Moderator:

Jørgen Hallås Skatland, arkitekt og seniorrådgiver, DOGA 

Jørgen jobber med prosjektutvikling i DOGAs satsingsområde Tidligfase arkitektur og som prosjektleder for Hverdagsreisen, som ser på folkehelseeffektene av bygningsnære uteområder. Jørgen har levert sin PhD på NTNU, der han også underviser studenter på masternivå.  

I forskningen har Jørgen vært opptatt av samspillet i byggebransjen fra et kunnskapsteoretisk perspektiv. Dette har naturlig ført til kognitiv forståelse av arkitekturfaget: At arkitektur i bunn og grunn er en fundamental form for menneskelig tenkning, og ikke bare en spesialist-disiplin som dreier seg om forming av bygninger. At arkitektur dreier seg om vår interaksjon med våre omgivelser, og hverandre. Og hvordan vi aktivt former denne interaksjonen gjennom å forme våre omgivelser. 

Innleder:

Lars Eivind Bjørnstad, prosjektleder for Nærmiljøprogrammet på Sletteløkka

Lars har jobbet i Bydel Bjerke i 28 år. Han har blant annet etablert og drevet Årvoll gård kultursenter, vært programleder for Områdeløft Veitvet i den første Groruddalssatsningen, og ledet etableringen av kulturhuset Veitvet. Som prosjektleder for Nærmiljøprogrammet på Sletteløkka har han vært med på å etablere Grendehuset på dugnad sammen med lokalmiljøet. Lars har «svart belte i frivillighet» og er opptatt av at folk må få anledning til selv å utvikle sitt nabolag.

Samtalegjester:

Anne Kristine Kronborg, arkitekturhistoriker, OBOS

Anne Kristine har særlig interesse for bolighistorie, boligarkitektur og boligpolitikkens historie. Hun er opptatt av å utforske og formidle det som skjer i skjæringspunktet mellom arkitektur og politikk, både i et historisk perspektiv og i samtiden. Hun jobber i OBOS – som OBOS’ egen «hushistoriker» og tidligere i år disputerte hun på Arkitektur- og designhøgskolen med en avhandling om arkitektur og politikk i mellomkrigstiden. Anne Kristine brenner for hverdagsarkitektur og hverdagsliv.

Erik Simensen, avdelingsdirektør, Husbanken

Erik er samfunnsøkonom og avdelingsdirektør for Kommune og marked i Husbankens region øst (Oslo, Viken og Innlandet). Han har også fem år bak seg i Kommunal- og distriktsdepartementet der han jobbet med bolig- og bygningspolitikk. De siste fem årene har han jobbet sammen med de 98 kommunene i region øst for å løse boligpolitiske problemstillinger. Erik brenner for å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og hjelpe de som allerede er vanskeligstilte – alle skal bo trygt og godt!

Eli Støa, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Eli er utdannet arkitekt og har vært professor ved NTNU siden 2006. Hun er for tiden prodekan for forskning ved Fakultet for arkitektur og design. Eli underviser i boligprosjektering og forsker på bærekraftige boformer og samspillet mellom boligarkitektur, bokvalitet og samfunnsutvikling. Eli brenner for hvordan ulike dimensjoner av bokvalitet påvirker menneskers liv og hvordan boligomgivelser kan fungere som verktøy for å skape miljøvennlige, mangfoldige og inkluderende nabolag og byer.

Curt Liliegreen, fagøkonom og prosjektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter, København

Boligøkonomisk Videncenter er finansiert av og integrert i den danske filantropiske foreningen Realdania. Det ble opprettet i etterdønningene av den danske boligkrisen i 2008. Senterets formål er å bidra til kvalitet og kunnskap i den offentlige boligøkonomiske debatten, samle inn data om boligmarkedet, dele kunnskap og forskning på feltet og bidra til å styrke de faglige boligøkonomiske miljøene. Curts spesialfelt er byutvikling, eierformer og økonomisk teori og bruk av data og evidens i arbeidet med boligmarkedet. Han brenner for et bygget miljø som bidrar til å skape livskvalitet for alle.

Ole Pedersen, sosial entreprenør og daglig leder, Nedenfra Ideelt AS

Oles tilnærming til byutvikling handler like mye om hvordan vi bruker byen, som hvordan vi bygger den. Han jobber både med praksis og kunnskapsutvikling og var blant annet hovedforfatter av publikasjonen En pilotbydel for gode boligsosiale løsninger for Bydel Gamle Oslo. Et av de praktiske resultatene av arbeidet i Nedenfra er etableringen av det lokale og sosiale Tøyen boligbyggelag hvor han er styreleder. Nedenfra har også startet og utviklet Tøyen boligkonferanse i samarbeid med Tøyen boligbyggelag. Ole brenner for rettferdig tilgang til byen med et særlig fokus på bolig og kultur.

Hanne Beth Borge, politisk rådgiver, Forbrukerrådet

Hanne Beth er utdannet jurist, med bred erfaring innen kontraktsrett og i ulike boligjuridiske nemnder. De siste seks årene har hun jobbet med interessepolitikk, særlig boligpolitikk, for Forbrukerrådet. I 2019 startet hun arbeidet med en bred analyse av dagens norske leiemarked og har siden 2020 arbeidet med å belyse forbrukerutfordringer i leiemarkedet for å illustrere behovet for et forbrukervennlig husleieregelverk. Hanne Beth brenner for å få på plass et leiemarked som gir like trygge, stabile og gode hjem som eiemarkedet på sitt beste gjør.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.