Samtale 2: Møteplasser – naboskapet i nabolaget

Gjennom samtaleserien Samspillet om nabolagene under Oslo arkitekturtriennale høsten 2022, vil DOGA utforske hvordan vi former nabolagene våre. I samtale 2 setter vi søkelyset på naboskapet som sosial kraft og ser på hvordan nabolagene kan spille en sterkere rolle i fremtidens samfunnsbygging.

Mennesker på et torg i lavt sollys.
Foto: Matti Lucie Arentz
Hvor

Det gamle Munchmuseet på Tøyen

NB: Meld deg på kun om du vil delta fysisk.

Dato
13. oktober 2022
Tid
Kl. 17.30 - 19.30

I Oppdrag nabolag setter Oslo arkitekturtriennale i 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

Som en del av triennalen arrangerer DOGA en serie på tre samtaler under tittelen Samspillet om nabolagene, som skal utforske hvordan vi kan leve gode liv i gode nabolag. 

Les mer om samtaleserien her.

Samtalen er åpen for publikum (påmelding) og vil i tillegg streames.

Se arrangementet live her

Om samtale 2

I denne samtalen vil vi sette søkelys på hvordan nabolagene kan spille en sterkere rolle som samskapingsarenaer i framtidas samfunnsbygging, og hvordan vi kan styrke naboskapet som sosial kraft inn i dette. 

Med fokus på «den gode samtalen» vil vi ta for oss hemmere og fremmere, og se spesielt på de systemiske og strukturelle forutsetningene for utviklingen av gode nabolag. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer, og forsøke å komme frem til forslag til tiltak og løsninger.  

Vi inviterer til en matbit og mingling før selve samtalen starter kl. 18.00.

Moderator: Hilde Bøkestad, arkitekt og seniorrådgiver, DOGA 

Samtalegjester:

- Sarah Jarsbo, forkvinne for foreningen Sydhavnen og Aarhus kommunes bydelsforening, Danmark

- Kjersti Wikstrøm, arkitekt og daglig leder, SLA

- Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

- Linn Catrine Lunder, leder Nærmiljø og kulturarv, Sparebankstiftelsen DNB

- Trygve Ohren, arkitekt, Nøysom arkitekter

- Einar Sneve Martinussen, designer og førsteamanuensis, Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Mer informasjon om deltakerne kommer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.