Samtale 2: Møteplasser – naboskapet i nabolaget

Gjennom samtaleserien Samspillet om nabolagene under Oslo arkitekturtriennale høsten 2022, vil DOGA utforske hvordan vi former nabolagene våre. I samtale 2 setter vi søkelyset på naboskapet som sosial kraft og ser på hvordan nabolagene kan spille en sterkere rolle i fremtidens samfunnsbygging.

Mennesker på et torg i lavt sollys.
Foto: Matti Lucie Arentz
Hvor

Det gamle Munchmuseet på Tøyen

NB: Meld deg på kun om du vil delta fysisk.

Dato
13. oktober 2022
Tid
Kl. 17.30 - 19.30
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

I Oppdrag nabolag setter Oslo arkitekturtriennale i 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

Som en del av triennalen arrangerer DOGA en serie på tre samtaler under tittelen Samspillet om nabolagene, som skal utforske hvordan vi kan leve gode liv i gode nabolag. 

Les mer om samtaleserien her.

Samtalen er åpen for publikum (påmelding) og vil i tillegg streames.

Se arrangementet live her

Om samtale 2

I denne samtalen vil vi sette søkelys på hvordan nabolagene kan spille en sterkere rolle som samskapingsarenaer i framtidas samfunnsbygging, og hvordan vi kan styrke naboskapet som sosial kraft inn i dette. 

Med fokus på «den gode samtalen» vil vi ta for oss hemmere og fremmere, og se spesielt på de systemiske og strukturelle forutsetningene for utviklingen av gode nabolag. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer, og forsøke å komme frem til forslag til tiltak og løsninger.  

Vi inviterer til en matbit og mingling før selve samtalen starter kl. 18.00.

Moderator:

Hilde Bøkestad, seniorrådgiver og fagansvarlig for innovative byer og lokalsamfunn i DOGA

Hilde er utdannet sivilarkitekt ved NTNU, og er tidligere byplansjef i Trondheim, der hun hadde ansvar for kommunens rolle i den strategiske utviklingen av byen, i en tid med store endringsprosesser knyttet til blant annet sentrum, campus og samordnet areal- og transport.

Før dette var hun gründer for Agraff arkitekter og Atelier Ilsvika, jobbet i Asplan Viak, Arkiplan Arkitekter, Institutt for byforming og planlegging ved NTNU i Trondheim og i Svalbard Samfunnsdrift i Longyearbyen. I 2018 flyttet hun til hjembyen Larvik, der hun har vært kommunalsjef med et bredt ansvarsfelt i det nyopprettede tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling.

Hilde brenner for mulighetsrommet som ligger i byer og lokalsamfunn til å skape merverdi og løse samfunnsutfordringer.

Samtalegjester: 

Einar Sneve Martinussen, designer og førsteamanuensis, Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Einar er en erfaren designer, forsker og underviser som jobber på tvers av samfunnsutvikling, kultur, digitalisering og framtidsutfordringer. De siste ti årene har han vært med på å utvikle AHOs internasjonalt anerkjente interaksjonsdesignprogram. For tiden er han opptatt av kreativ, tverrfaglig utforskning av sammenhenger mellom samfunnsutvikling, innovasjon, design og hverdagsliv. Einar brenner for det han kaller «design for fellesskapet» – det å bruke designpraksis- og metodikk som verktøy for kritisk, samfunnsrettet innovasjon.

Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO)

Per Gunnar leder arbeidet med stedsutvikling i Include, UiOs forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. For tiden jobber han særlig med kompakt byutvikling og offentlige rom, gjennom blant annet forskningsprosjektet «Truly Public Spaces». Per Gunnar brenner for hvordan vi kan få til en bærekraftig by- og stedsutvikling som også er sosialt inkluderende. 

Kjersti Wikstrøm, arkitekt og daglig leder, SLA

Kjersti har bakgrunn fra både private og offentlige byutviklingsprosjekter i blant annet A-lab, Rambøll, Drammen kommune og Dansk Arkitektur Center. Hun er en såkalt strategisk planlegger, med mangeårig erfaring som prosess- og prosjektleder, og fra arbeid med område- og detaljreguleringer. Hun jobber gjerne med steds- eller sentrumsutvikling, men også komplekse planarbeider i tett by, transformasjonsprosjekter eller utvikling av nye byområder. Kjersti brenner for sosial bærekraft, og jobber ofte med eksperimentelle prosesser og metoder for stedsutvikling.

Trygve Ohren, arkitekt og partner, Nøysom arkitekter

Fra 2011 til 2019 drev Trygve, sammen med Charlotte Rostad, RAKE visningsrom for kunst og arkitektur i Trondheim. I dag er han fagansvarlig hos ROM for kunst og arkitektur, og i oktober starter han i en phd-stilling ved NTNU. Han har lang erfaring med å sette opp workshoper, utstillinger og prosjekter. Flere av prosjektene har handlet om å skape rom for medvirkning og demokratiske prosesser, som eksperimentboligene på Svartlamoen i Trondheim. Her hadde han en nøkkelrolle i involvering og oppfølging av beboere og selvbyggere. Trygve brenner for alle de små initiativene som gjør ting litt annerledes, og dermed utfordrer det etablerte.

Sarah Jarsbo, forkvinne for foreningen Sydhavnen og Aarhus kommunes bydelsforening, Danmark

Sarah har bakgrunn i ledelse og organisasjonsutvikling og jobber både som selvstendig konsulent og som byutviklingskonsulent i NCC. Gjennom flere pågående byutviklingsprosjekter i Aarhus har hun erfaring med hvordan reell og tidlig medvirkning har kunnet påvirke den politiske dagsorden. Og hvordan ulike organisasjoner, foreninger, ildsjeler og aktivistiske nettverk har hatt innvirkning på kommunens måte å gjøre ting på over tid. Sarah brenner for lokaldemokratiet, individet og fellesskapet. Hun er opptatt av hvordan komplekse utfordringer kan løses når mennesker går sammen mot et felles mål.

Linn Catrine Lunder, leder Nærmiljø og kulturarv, Sparebankstiftelsen DNB

Linn Catrine var med og startet Øyafestivalen og har de siste ti årene jobbet i Sparebankstiftelsen DNB hvor hun blant annet bidro til utviklingen av Sentralen som en møteplass for kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. Siden har hun ledet stiftelsens arbeid med nærmiljø og kulturarv, hvor fokus er å øke forståelsen for sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid fordi det bidrar til respekt for de ressursene som ligger i hver enkelt og samfunnet. Linn brenner for den rollen gode nabolag og åpne møteplasser kan spille i folks liv. Og hvordan bruk av eksisterende bygg og uteplasser er et godt utgangspunkt også for å løfte frem lokalhistorien.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.