Samtale 1: Mobilitet – bærekraftig ferdsel i fellesskap

Gjennom samtaleserien Samspillet om nabolagene under Oslo arkitekturtriennale høsten 2022, vil DOGA utforske hvordan vi former nabolagene våre. Denne første samtalen skal handle om mobilitet, og vi har invitert spennende gjester til å snakke om hvordan vi kan ferdes på en smartere og bedre måte i nabolagene våre. 

Folk på trikken.
Foto: Sverre Chr. Jarild
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16

NB: Meld deg på kun om du vil delta fysisk.

Dato
29. september 2022
Tid
Kl. 12.00 - 14.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

I Oppdrag nabolag setter Oslo arkitekturtriennale i 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Som en del av triennalen arrangerer DOGA en serie på tre samtaler under tittelen Samspillet om nabolagene, som skal utforske hvordan vi kan leve gode liv i gode nabolag. 

Les mer om samtaleserien her.  

Samtalene er åpne for publikum (påmelding) og vil i tillegg streames.

Se arrangementet live her

Om samtale 1

Hvordan kan vi lage bærekraftige mobilitetsløsninger for alle typer mennesker? Hvordan kan vi bruke arealene i nabolagene smartere og bedre og hvordan kan mobilitetsløsningene bidra til bedre naboskap? 

Med fokus på «den gode samtalen» vil vi ta for oss hemmere og fremmere, og se spesielt på de systemiske og strukturelle forutsetningene for utviklingen av gode nabolag. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer, og forsøke å komme frem til forslag til tiltak og løsninger.  

Arrangementet er i samarbeid med Norconsult. 

Vi inviterer til en matbit og mingling før selve samtalen starter kl. 12.30.

Moderator for samtalen:

Tor Atle Odberg, seniorrådgiver mobilitet og byutvikling, Norconsult

Tor Atle er utdannet sivilingeniør ved NTNU innen areal- og transportplanlegging og har gjennom mange år jobbet med samarbeidsprosjekter og mobilitetsanalyser i byområder for både privat og offentlig sektor.

De siste 25 årene har Tor Atle blant annet jobbet med programmet Framtidens byer i Miljøverndepartementet, Bystrategi Region sør i Statens vegvesen, faglig grunnlag for byvekstavtale for Buskerudbyen og ulike prosjekter innen urban transportplanlegging.

Tor Atle underviser også i etter- og videreutdanningskurs for NMBU i prosessledelse, byutvikling og urban mobilitet. Han har fasilitert påvirkningsarbeidet for nettverket bærekraftige regionbyer som resulterte i den nye statlige tilskuddsordningen i NTP 2022-2033, og har hatt en sentral rolle i Bypakke Grenland og Bypakke Larvik. Etter åtte år i eget konsulentfirma (Citiplan AS) fungerer han nå i rollen som seniorrådgiver innen byutvikling og mobilitet i Norconsult. 

Samtalegjester:

Ola Skar, fagsjef Byutvikling og mobilitet, Ruter AS

Ola er sivilarkitekt fra Trondheim, har en master i urbanisme fra AHO og har jobbet med urbanisme, strategi og infrastrukturprosjekter i Ruter siden 2009. Han har tidligere jobbet i Fjordbykontoret i Oslo kommune med utarbeidelse av Fjordbyplanen, og før det som partner og praktiserende arkitekt hos Arkitektskap as. Ola brenner for hvordan Ruter kan bidra til gode liv og gode byområder, innenfor rammen av FNs bærekraftmål. 

Maja Cimmerbeck, arkitekt og avdelingssjef Trafikk, Bymiljøetaten

Maja er utdannet arkitekt og har bakgrunn fra miljøbevegelsen. De siste 15 årene har hun jobbet med mobilitet, miljø og planlegging i kommunal og statlig sektor. Maja brenner for bredt funksjonelle byrom som er gode for folk. Ikke bare når de står der nybygde og fine, men anlegg som tåler tidens tann og den tøffe bruken byen utsettes for.

Hege Stensrud Høsøien, leder, Vålerenga vel

Hege bor på Vålerenga i Oslo og er leder i Vålerenga Vel. Vellet er spesielt opptatt av et godt oppvekstmiljø, trygg trafikk og skolevei, bevaring av verneverdig bebyggelse og sikring av grøntområder. I tillegg er hun styremedlem og leder i Oslo Velforbund. Hege brenner for ivaretakelse og utvikling av gode nabolag – på innbyggernes premisser. 

Nikolai Øvrebekk, senior designer, Halogen

Nikolai utvikler attraktive tjenestetilbud som gir merverdi til både folk, miljø og kunde. Han har solid erfaring fra ulike innovasjons- og utviklingsprosjekter i både offentlig og privat sektor – fra brukermedvirkning i byutvikling til utforming av styringskonsoller for elektriske ferger. Han har en master i design fra OsloMet, og er en ekte samferdselsnerd. Nikolai brenner for å engasjere folka som vanligvis ikke blir invitert til å mene noe om systemer som omgir dem hver dag. 

Jakob Steen Christensen, arkitekt og partner, JAJA Architects, Danmark

Jakob er utdannet arkitekt og byplanlegger og har en særlig interesse for mobilitet. I JAJA Architects har dette blant annet gitt seg utslag i utviklingen av en mobilitetsvisjon for København, og nå bidrar han inn i en mulig mobilitetsvisjon for Oslo, i samarbeid med Oslo arkitekturtriennale. Jakob brenner for gaten som vårt største sammenhengende offentlige areal og mener at vi på vegne av fellesskapet må være langt mer ambisiøse i utformingen av gatene våre. 

Jon Östh, professor, Urban analyse, OsloMet 

Jon er opprinnelig utdannet lærer og har en doktorgrad i humangeografi. Høsten 2021 startet han som professor på OsloMet for å forske og undervise i GIS, romlig analyse og datastøttede geoteknikker. Han har lang erfaring med mikrodataforskning, dataskaping i GIS, studier innen Spatial Big Data og utvikling av geo-programvare, blant annet «EquiPop» som for tiden brukes i 28 land. Jon brenner for bruk av kunnskapsdata som grunnlag for å forme god mobilitet. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.