Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Hva skjer

Påmelding

Samskapingsverksted for Vang kommune

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om arrangementet

Vang kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Vang ønsker å skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som i tillegg avspeiler kommunens identitet.

Når: 28. april, kl.09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Påmeldte mottar e-post med informasjon og lenke i forkant av arrangementet.

Ønsker diversitet i sentrumsutvikling

Vang kommune vil skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som samtidig favner de særegne kvalitetene til Vang. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage en ny modell for bolig- og næringsutvikling som bygger på og fremmer en tydelig stedsidentitet.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens bolig- og næringsmodeller: Ingeborg Lunde, Vang kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Ingvill Helset, Innlandet fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Kjersti Granaasen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Hva er Gnist?

Innovasjonskonkurransen er en del av Gnist, et innovasjonsprogram for distriktskommuner som vil bygge kompetanse og utforske nye samarbeidsmodeller for å fremme utviklingen av fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn.

Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Loft4 og Urban Space Lab.

Norconsult er engasjert til å drive følgeforskning og metodeutvikling for å bidra til kompetansebygging og skalering. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret samt fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: