Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Samskapingsverksted for Vang kommune

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev og motta invitasjoner til våre arrangementer og siste nytt om norsk design og arkitektur!

Ved å huke av under samtykker du til at DOGA lagrer din e-postadresse.

Om arrangementet

Vang kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Vang ønsker å skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som i tillegg avspeiler kommunens identitet.

Når: 28. april, kl.09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Link for deltakelse via Zoom >>
Passord: 049595

Ønsker diversitet i sentrumsutvikling

Vang kommune vil skape et levende og attraktivt sentrum der både innbyggere, næringsliv og besøkende får dekket behov, og som samtidig favner de særegne kvalitetene til Vang. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage en ny modell for bolig- og næringsutvikling som bygger på og fremmer en tydelig stedsidentitet.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens bolig- og næringsmodeller: Ingeborg Lunde, Vang kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Ingvill Helset, Innlandet fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Kjersti Granaasen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.