Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Lund kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Lund vil utforske innovative konsepter for hvordan hjørnestensbedrifter kan bli en ressurs i samfunnsutviklingen, i tillegg til å bli mer synlige i sentrum for å tiltrekke kompetent arbeidskraft og nyetableringer, samt bidra til et mer attraktivt lokalsamfunn å bo og arbeide i.

Når: 23. april, kl. 09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Link for deltakelse via Zoom >> 
Passord: 872457

Vil engasjere næringsliv og innbyggere i stedsutvikling

Lund kommune har både en stolt historie av håndverkstradisjoner og høyteknologiske hjørnestensbedrifter som opererer på verdensmarkedet. Kommunen inviterer næringslivsaktører og andre relevante aktører til å lage innovative konsepter for hvordan aktivitetene til hjørnestensbedriftene kan bli mer synlige i sentrum, og hvordan man kan etablere fysiske og digitale samhandlingsarenaer hvor bedriftene kobles med innbyggere på nye måter.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Hjørnesteinsindustri som utgangspunkt for innovativ steds- og næringsutvikling: Siv Egenes, Lund kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Heidi Skifjell, Rogaland fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Ragnhild Kristin Espeland, Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.