Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Lebesby kommune er en av tre utvalgte kommuner i Gnist-programmet, og inviterer i den forbindelse til en behovsdrevet innovasjonskonkurranse. Lebesby vil utforske konseptet «digitalt medborgerskap», og lage nye plattformer for dialog og samhandling som kan skape interesse og bredt engasjement rundt utviklingen av kommunen.

Når: 20. april, kl. 09.30-12.00
Hvor: Digitalt via zoom

Link for deltakelse via Zoom>> 
Passord: 791442

 

Ønsker verktøy for bedre dialog og samhandling

Lebesby vil utnytte fraflytting til noe positivt, og har som ambisjon å bli Norges første digitale tilflyttingskommune. Kommunen inviterer næringslivet og andre relevante aktører til å lage nye verktøy eller plattformer for dialog og samhandling uavhengig av fysiske avstander – både med innbyggere innad i kommunen og med mulige digitale innbyggere utenfor kommunen.

I dette digitale samskapingsverkstedet kan du bli bedre kjent med kommunen sine premisser, behov og forventninger, samt møte mulige samarbeidspartnere for å lage gode og innovative løsninger.

Program

  • 09.30-09.45: Velkommen og introduksjon til Gnist-programmet: Malin Kock Hansen, DOGA
  • 09.45-10.10: Lebesby – Norges første digitale tilflyttingskommune: Hege Johansen, Lebesby kommune
  • 10.10-10.20: Spørsmål
  • 10.20-10.25: Fylkeskommunen sitt perspektiv: Kjersti Rosanoff Aronsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
  • 10.25-10.35: Innovativ steds- og næringsutvikling i distriktskommuner: Distriktssenteret
  • 10.35-10.45: Introduksjon til workshop: Bjarne Uldal, Nordic Edge
  • 10.45-11.30: Workshop
  • 11.30-11.40: Fra innovative visjoner til innovative anskaffelser: Anita Skog, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • 11.40-11.50: Innovasjon Norge
  • 11.50-12.00: Spørsmål og avrundning

Se detaljert konkurranseprogram, relevante vedlegg og søknadsinfo >>

Hva er Gnist?

Gnist-programmet er initiert av DOGA og Nordic Edge, i samarbeid med Distriktssenteret, Husbanken, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Forskningsrådet og Siva. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere. Følgeforskningen finansieres av DOGA, Distriktssenteret og fylkeskommunene Innlandet, Rogaland og Troms og Finnmark.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.