Samarbeid for en mer sirkulær framtid

DOGA er med som støttespiller når Framtidslaben i Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune, SoCentral og Framtiden i våre hender inviterer til samling om hvordan vi kan samarbeide på tvers av sektorer, fag og nivåer for å få fart på den sirkulære omstillingen.

Utsikt over et kaiområde, med brygger, båter og bygninger.
Foto: Sverre Chr. Jarild
Hvor

United Future Lab Norway, Norsk Maritimt Kompetansesenter, Ålesund

Dato
23. november 2022
Tid
Kl. 9.00 - 14.45
Pris
Gratis

Circularity Gap Report Norway viste i 2020 at den norske økonomien er 2,4 prosent sirkulær, mot gjennomsnittet i verden på 8,6 prosent. Det betyr at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år ikke blir ført tilbake til kretsløpet. Samtidig vet vi at vi må jobbe mer på tvers av sektorer og industrier for å få til effektiv og reell bærekraftig utvikling. Det kreves samarbeid der både det offentlige, næringslivet, frivilligheten – og ikke minst innbyggerne – har en rolle å spille.

Med dette som bakteppe, inviterer vi til en samling i Ålesund onsdag 23. november der målet er å

  • lære av hverandre
  • ta i bruk metoder og verktøy som fungerer
  • koble sammen krefter og initiativ fra hele landet, og på tvers av sektorer

Samlingen er for deg, enten du er bedriftsleder, kommuneansatt, frivillig engasjert, eller noe helt annet. Du trenger ikke å ha dyp kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi, men du må være motivert for å lære og bidra med dine synspunkter.

Vi har lagt samlingen til Møre og Romsdal og Ålesund, men den vil være like nyttig for deg som er opptatt av nærings- og samfunnsutvikling andre steder i landet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.