Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Årets tema

Årets tema er holistiske tilnærminger til bærekraft, økonomi og demokrati og omfatter ulike perspektiver knyttet til det demokratiske samfunn:

 • Demokratisk deltakelse og politisk innovasjon
 • Bærekraftig forretningsinnovasjon
 • «Blomstrende» samfunn (Flourishing Societies, Ehrenfeld)
 • Utforming av arkitektur, bosetninger og bymiljøer 

Foredrag og parallellsesjoner henter innhold fra reelle prosjekter og vil belyse potensialer for systemdesign i mange komplementære temaer:

 • Sosial effekt av endringsprogrammer
 • Befolkningers helse og velvære
 • Øko-design og bioregionutvikling
 • Innbyggerorientering og regionale økonomier
 • Sosio-tekniske- og teknologiske systemer
 • Andre temaer knyttet til systemtenkning og design

Hovedforedragsholdere

Hovedforedragsholderne vil gi et inspirerende utvalg av perspektiver på endringene i designpraksis og utdanning, som følge av den kontinuerlig økende kompleksiteten i våre tjenester, systemer og samfunn.

 • Lucy Kimbell, direktør av UAL Innovation Insights Hub og Professor of Contemporary Design Practices, University of the Arts London
 • John Ehrenfeld, forfatter av Flourishing: A Frank Conversation about Sustainability og tidligere direktør av MIT Program on Technology, Business, and Environment
 • Toshiko Mori, Arkitekt, Future of Cities, Sustainable architecture
 • Richard Buchanan, professor i design, management and information systems
 • Sabine Junginger, leder for Competence Center for Design and Management ved University of Applied Sciences and Arts Lucerne 
 • Karl Otto Ellefsen, Urbanist, Professor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

I tillegg arrangeres en rekke parallelsesjoner, se hele programmet her.

Påmelding

Meld deg på her.

Om Relating Systems Thinking and Design

Siden starten i Oslo i 2012 har Relating Systems Thinking and Design fremmet og stimulert den fremvoksende dialogen og nytekningen innenfor systemtilnærminger i design. Etter to år i Canada, er symposiet nå tilbake hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Samarbeid mellom Systemorientert design og DOGA

Systemorientert design (SOD) som utvikles ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, har introdusert og er en del av det globalt voksende feltet kalt Systemisk design. Holistiske perspektiver, etikk og bærekraft samt kulturelle, organisatoriske, økonomiske og tekniske hensyn står sentralt.

DOGA har siden 2010 samarbeidet med SOD. Våre designeksperter har blant annet koblet næringsliv, offentlig sektor og SOD sammen i flere prosjekter og fungerer også som sensorer for masterkurset. Samarbeidet styrker DOGA som nasjonalt kompetansesenter, og tilfører kunnskap om hvordan design kan anvendes for å håndtere økende kompleksitet i samfunnsutviklingene.

Les mer om Systemorientert design her

Les mer om Systemic Design nettverket her

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.