Regeneratorkonferansen

Hva er egentlig et regenerativt bygg, eller en regenerativ by? Hva skal til og er det i det hele tatt mulig? 24. november 2022 arrangeres Regenerators første rundbordkonferanse, der vi skal drøfte hvordan vi sammen kan dra byggebransjen forbi bærekraftsdiskusjonen til det regenerative. 

Råtne epler liggende på bakken.
Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Arrangementet er fulltegnet

Dato
24. november 2022
Tid
Kl. 12.30 - 16.00

Til tross for at verden har høyt fokus på bærekraft, endrer vi lite. Ting går fremdeles i feil retning. Hva mangler? Mens bærekraft bringer ting i balanse, gir det regenerative tankesettet grunnlag for nytt liv. Det går lengre, og utfordrer vår rolle som endringsaktører og strateger.

Solceller, fossilfrie byggeplasser, mer isolasjon og lavkarbonbetong er byggesteinene for fremtidens bygg. Hørt det før? Byggebransjen har såvidt begynt å ta innover seg de enorme endringene vi må gjennom de kommende årene for å stanse klimaendringene, men vi mener at vi må tørre å sikte høyere.

Hvordan går vi fra å bare gjøre mindre skade til å skape bygg og byer som faktisk gir noe tilbake? Hva om bygg kan være verktøy for reparasjon av natur og samfunn? Hva om arkitektur ikke alltid er svaret? Hvordan kan vi sammen ta sjumilsstøvlene på mot en regenerativ byggebransje?

Innledere

Mette Skjold, arkitekt, partner og daglig leder, SLA

Å bygge for livet

SLA er et tverrfaglig landskapsarkitektfirma, som jobber bredt med alt fra byplaner til nabolagsmiljøer, med fokus på biodiversitet og innbyggermedvirkning. De vil hjelpe folk, byer, næringsliv og myndigheter – og naturen.

Simen Knudsen, Æra

Fra bærekraft til regenerative løsninger

Simen har master i marin teknologi og er leder for bærekraft i innovasjonsstudioet Æra Strategic Innovation. Han leder også Æras flokeprogram.

Fredrik Barth, arkitekt, Nordic Circles

Superdock – fra stålskrap til fiskehotell

Fredrik er arkitekt og leder Vill Arkitektur i Bergen, en av grunnleggerne av Nordic Circles, som gjør skip og oljeinstallasjoner om til miljøvennlige byggeprodukter.

Anders Eik Pilskog og Jan Gunnar Skjeldsøy, Stiv kuling arkitekter

Langhuset på Lista

Naturen skal være en del av lokal stedsutvikling. Stiv kuling jobber med å bringe natur og arkitektur tettere sammen. Langhuset bygger på lokale tradisjoner, og gir rom for både mennesker og dyr.

Arild Eriksen, Fragment

TBA

Fragment arbeider med inkluderende stedsutvikling, landskap, bynatur og byøkologi, men også med forskning- og utviklingsprosjekter som Sanke, og sirkulære verdikjeder for trevirke med SirkTre.

Pia Ve Dahlen, marinbiolog

Lei en biolog

Pia Ve Dahlen er marinbiolog, formidler og forfatter. I boka «Verden under vann» viser hun oss andre deler av omgivelsene, der det vi bygger får store konsekvenser. Pia mottok Naturviterprisen i 2021.

Om Regenerator

Regenerator ble etablert i forlengelse av Byggfloken 2.0 i 2021 og består av folk fra DOGA, Construction City, Oslo Works og VILL, og har som mål å finne måter å gjøre byggebransjen til en bidragsyter i en regenerativ fremtid.

Byggfloken ble initiert av Statsbygg og Æra for å finne nye forretningsmodeller for å transformere bygg- og eiendomsbransjen, med hensikt om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn.

På vegne av Regenerator,

Ellen Heier, Oslo Works
Helge Andersen, Construction City
Ingerid Helsing Almaas, DOGA
Jan Erik Rossow, VILL MER
Anders S. Eide, VILL Arkitektur

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.