Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Arkitektur på Arendalsuka 2018

Under Arendalsuka inviterer Arkitektur-Norge til Torvgaten i Arendal sentrum, for anledningen omdøpt til «Arkitekturgata». Gjennom å transformere gaten samt lage et tettpakket program med samtaler, debatter, utstillinger og vandringer, vil vi vise hvordan design og arkitektur bidrar til å fylle tomme lokaler, skape levende byrom og nye forretningsmodeller. Vi kaller det reform på ordentlig!

Kulturelle innslag vil forekomme på ulike tidspunkt i Arkitekturgata tirsdag og onsdag.

Tirsdag 14. august

Arkitekturgata: Åpning!

 • Sted: Arkitekturscenen, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Tid: Tirsdag 14. august kl. 11.00-11.30

Arkitekturgata åpner for første gang på Arendalsuka! Og hvem er bedre til å gjøre den offisielle åpningen enn Arendalsuka selv. Det vil bli kulturelle innslag, samt informasjon om hva Arkitekturgata er, hvem som står bak og hva vi ønsker å oppnå.

Arkitektur Skaper Verdi

 • Sted: Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Tid: Hver dag under Arendalsuka
 • Arrangør: Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Utstilling: Hvordan kan arkitektur bidra til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn? Det er et av spørsmålene vi stiller oss gjennom utstillingen «Arkitektur Skaper Verdi». Opplev eksempler på arkitektur som har bidratt til økonomisk, miljømessig og sosial verdiskapning i samfunnet.

Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Hver dag under Arendalsuka
 • Design og arkitektur Norge (DOGA)

Utstilling: Sammen med NIBR og pilotkommunene Arendal, Lærdal og Tromsø har DOGA utforsket nye metoder for å fylle sentrum og gråpapirkledde vinduer med nytt liv. To år etter er målet oppnådd; alle de tomme lokalene fylt. Prosjektet har imidlertid ikke bare vekket liv i tomme lokaler, men også i mennesker, ideer og investeringslyst. Det har gitt impulser til by- og stedsutvikling i videre forstand, og ringvirkningene kan spores både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Med utstillingen «Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød», ønsker vi å gi inspirasjon og verktøy til å gjøre det samme. Utstillingen er åpen og vi er tilstede under hele Arendalsuka!

Kunsten favner alle

 • Arkitekturgata
 • Tirsdag 14.august kl. 11.00—16.00
 • Nettverket Med hjerte for Arendal

Verksted: Kunsten favner alle i samarbeid med billedkunstner Jo Ravn Abusland lager skulptur sammen med barn, unge og voksne i Arkitekturgata. Skulpturlagingen vil foregå i tidsrommet 11-16. Bli med om du vil, bli så lenge du har lyst og gå videre når du må.

arendalsuka.no

Opplev gata i forskjellige lysdesign!

 • Galleri ARTendal, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Tirsdag 14. august kl. 11.00-18.00
 • Lyskultur

VR: Lyskultur vil i samarbeid med Lysdesignstudiet på USN (Universitetet i Sørøst-Norge) bidra med en aktivitet i «Arkitekturgata» hvor du kan oppleve gata i forskjellige lysdesign ved hjelp av Virtual Reality-teknologi (VR). Målet er å vise hvordan lys skaper forståelige og engasjerende visuelle omgivelser og med bakgrunn i miljøpsykologiske modeller vil vi demonstrere hvordan lys kan bidra til økt byliv på kveldstid.

arendalsuka.no

Hvordan arkitektur bidrar til ønsket utvikling

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 11.30-12.30
 • Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Samtale: I forbindelse med åpning av utstillingen «Arkitektur Skaper Verdi» i Arkitekturgata (Torvgaten) inviterer Arkitektbedriftene i Norge til en inspirerende og lærerik prat med fageksperter. Hør byarkitekten i Bergen, Maria Molden, direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm, Sverre Landmark og daglig leder i Snøhetta, Tonje Frydenlund diskutere arkitektur og verdiskapning fra sine ulike ståsteder.

arendalsuka.no

What is the value of Arkitekturgata?

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 12.30-13.00
 • State of Place

Foredrag: Architects and designers often see themselves as artists first, intuitive thinkers. But what if data and evidence could not only enhance your design process but also help you land more projects, convince your clients faster, and increase return on investment? Using Arkitekturgata (Torvgaten, Arendal) as a case study, we will show how State of Place - a predictive analytics software - quantifies what people love about places, identify design features that are working and those than can be improved, automatically recommend the best design changes to increase walkability and livability, and then create a live design scenario to demonstrate how those changes increase quality of life and ROI! Join us to see how you can use data to make places better and convince others your design is worthy of investment.

arendalsuka.no

Innovativ kobling mellom design, kultur, arkitektur og lokale kvaliteter, byrom og steder

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 14.00—15.00
 • Nettverket Med hjerte for Arendal

Foredrag: Seminar om hvordan sosiale og kulturelle opplevelser kan transformere et sted, og utforsking av eksperimentelle arenaer basert på lokale kvaliteter som tre, is og lys. Foredragsholdere er Mats Aronsen, Festivalsjef i CanalStreet og Petter Bergerud, professor ved UiB.

arendalsuka.no

Klimagassberegninger for bygg

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 15.00-16.00
 • Standard Norge

Foredrag: Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Byggsektoren er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn og det er utarbeidet en Norsk Standard for livsløpsbaserte klimagassberegninger for bygninger, NS 3720. Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere. Hør noen case som viser hvordan sektoren kan vise vei mot lavutslippssamfunnet.

Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 16.00-16.30
 • DOGA

Utstillingsåpning: Utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød åpner. Vi bygger opp til debatten «Hva er handelens rolle i framtidens sentrum» med kulturelt innslag, og glimt og glød fra prosjektet. DOGA, Arendal, Lærdal og Tromsø forteller om hvorfor og hvordan Levende lokaler og byutvikling kan brukes som virkemiddel innenfor flere politikkområder.

arendalsuka.no

Hva er handelens rolle i framtidens sentrum?

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 16.30-17.30
 • DOGA

Debatt: Med DOGAs prosjekt Levende lokaler som bakteppe, samt den nye stortingsmeldingen for handelsnæringen på trappene, ønsker LO, Virke og DOGA å sette fokus på hva framtidens sentrum kan være, og for hvem. Kan nytenkning rundt sentrumutvikling også bidra til å skape nye arbeidsplasser?

arendalsuka.no

Stokkøya – Fra fraflytting og arbeidsløshet til verdiskapning i lokalsamfunnet

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 17.30-18.30
 • Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Samtale: Hvordan kunne et lite sted ytterst på Fosen bli en av Norges mest attraktive turistdestinasjoner? Roar Svenning (gründer og utviklingsansvarlig ved Stokkøya Sjøsenter), Ogmund Sørli (Pir ll arkitekter) og ordfører Vibeke Stjern fra Åfjord kommune snakker om tettstedsutvikling med arkitektur som verktøy og innovasjon på agendaen.

arendalsuka.no

Levende fremtider, en performativ lydvandring

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august, kl. 18.30-20.00 (30 pers. pr. vandring)
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Byvandring: Bli med på en leken og poetisk oppdagelsesferd gjennom Arendals gater. Med høretelefoner utforsker vi byens forskjellige fremtider og nåtider. Av kunstnerkollektivet zURBS i samarbeid med OAT, med kunstner Nina Lund Westerdahl og kurator for OAT 2019, Cecilie Sachs Olsen.

arendalsuka.no

Levende lokaler og næringspolitikk

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Tirsdag 14. august kl. 19.00-20.00
 • DOGA

Spesialomvisning: Hvordan kan et stedsutviklingsprosjekt som Levende lokaler bidra til å nå næringspolitiske mål? Vi inviterer til en spesialomvisning i utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Her vil du få høre om prosjektet nasjonalt, med spesielt fokus på hvordan Tromsø har jobbet med Levende lokaler som et næringspolitisk verktøy- og omvendt. I etterkant vil det være rom for spørsmål, diskusjon og debatt med de frammøtte.

arendalsuka.no

Lysdesign re.former arkitekturen

 • Arkitekturscenen, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Tirsdag 14. august kl. 20.00–21.00
 • Lyskultur

Debatt: Noen av Lyskulturs medlemmer, som er blant Norges fremste lysdesignere, vil dele sine erfaringer og delta i en paneldebatt sammen med vår hovedinnleder Johan Moritz.

arendalsuka.no

Onsdag 15. august

Bilfritt byliv

 • Arkitekturscenen, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Onsdag 15. august kl. 09.00-10.00
 • Norske Landskapsarkitekters forening

Debatt: Debatt om bilfritt byliv. Hvordan gjør vi det, og har vi gode eksempler på byer/bydeler som har gjennomført dette? Erfaringer fra blant annet gatebruksplanen for Arendal. Medvirkende: Michael Fuller-Gee, landskapsarkitekt, Arendal kommune Vanja Grut (Ap), politisk leder for Gatebruksplanen for Arendal kommune, politiker fra Frp, Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo.

arendalsuka.no

Levende fremtider, en performativ lydvandring

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 10.00-11.30 (30 pers. pr. vandring)
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Byvandring: Bli med på en leken og poetisk oppdagelsesferd gjennom Arendals gater. Med høretelefoner utforsker vi byens forskjellige fremtider og nåtider. Av kunstnerkollektivet zURBS i samarbeid med OAT, med kunstner Nina Lund Westerdahl og kurator for OAT 2019, Cecilie Sachs Olsen.

arendalsuka.no

Kunsten favner alle

 • Arkitekturgata
 • Onsdag 15. august kl. 11.00-16.00
 • Nettverket Med hjerte for Arendal

Verksted: Kunsten favner alle i samarbeid med billedkunstner Jo Ravn Abusland lager skulptur sammen med barn, unge og voksne i Arkitekturgata. Skulpturlagingen vil foregå i tidsrommet 11-16. Bli med om du vil, bli så lenge du har lyst og gå videre når du må.

arendalsuka.no

Opplev gata i forskjellige lysdesign!

 • Galleri ARTendal, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Onsdag 15. august kl. 11.00-18.00
 • Lyskultur

VR: Lyskultur vil i samarbeid med Lysdesignstudiet på USN (Universitetet i Sørøst-Norge) bidra med en aktivitet i «Arkitekturgata» hvor du kan oppleve gata i forskjellige lysdesign ved hjelp av Virtual Reality-teknologi (VR). Målet er å vise hvordan lys skaper forståelige og engasjerende visuelle omgivelser og med bakgrunn i miljøpsykologiske modeller vil vi demonstrere hvordan lys kan bidra til økt byliv på kveldstid.

arendalsuka.no

Levende lokaler og kulturpolitikk

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 11.00-12.00
 • DOGA

Spesialomvisning: Hvordan kan et stedsutviklingsprosjekt som Levende lokaler bidra til å nå kulturpolitiske mål? Vi inviterer til en spesialomvisning i utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Her vil du få høre om prosjektet nasjonalt, med spesielt fokus på hvordan Lærdal har jobbet med Levende lokaler som et kulturpolitisk verktøy- og omvendt. I etterkant vil det være rom for spørsmål, diskusjon og debatt med de frammøtte. 

arendalsuka.no

Færder – Fra håpløshet til mestringsfølelse

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 12.00-13.00
 • Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Samtale: Yrkesskolene i Tønsberg kommune var preget av hærverk og lav gjennomføringsvilje blant elevene. Nå vekker Færder videregående skole engasjement og elevene scorer høyest på trivsel i fylket. Stig Larsen (Administrasjon Færder videregående) og Karin Björning-Engstrøm (White arkitekter) kommer for å dele suksessfaktorene som snudde likegyldighet til mestringsfølelse.

arendalsuka.no

Byliv med lyssetting

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 13.00–14.00
 • Lyskultur

Foredrag: Om byliv med lyssetting! Hør bl.a. om nattarkitekur, områdeløft med lysdesign, om hvorfor lysstrategi er viktig for kommuner, og hvordan lyset påvirker deg.

arendalsuka.no

Levende fremtider, en performativ lydvandring

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 13.00-14.30 (30 pers. pr. vandring)
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Byvandring: Bli med på en leken og poetisk oppdagelsesferd gjennom Arendals gater. Med høretelefoner utforsker vi byens forskjellige fremtider og nåtider. Av kunstnerkollektivet zURBS i samarbeid med OAT, med kunstner Nina Lund Westerdahl og kurator for OAT 2019, Cecilie Sachs Olsen.

arendalsuka.no

Interiørarkitektenes rolle

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 14.30-15.30
 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Samtale: Interiørarkitekter MNIL har jobbet sammen med representanter i Arendal kommune om løsninger for Lilandgården. Interiørarkitektene og møbeldesignerne snakker om hva de som faggruppe gjør/kan gjøre i prosjekter - herunder å jobbe med brukermedvirkning for å utarbeide best mulige løsninger.

arendalsuka.no

Levende lokaler og arbeids- og inkluderingspolitikk

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 16.00-17.00
 • DOGA

Spesialomvisning: Hvordan kan et stedsutviklingsprosjekt som Levende lokaler bidra til å nå mål om arbeid og inkludering? Vi inviterer til en spesialomvisning i utstillingen Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Her vil du få høre om prosjektet nasjonalt, med spesielt fokus på hvordan Arendal har jobbet med Levende lokaler som et verktøy for arbeid og inkludering- og omvendt. I etterkant vil det være rom for spørsmål, diskusjon og debatt med de frammøtte.

arendalsuka.no

Levende fremtider, en performativ lydvandring

 • Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)
 • Onsdag 15. august kl. 16.30-18.00 (30 pers. pr. vandring)
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Byvandring: Bli med på en leken og poetisk oppdagelsesferd gjennom Arendals gater. Med høretelefoner utforsker vi byens forskjellige fremtider og nåtider. Av kunstnerkollektivet zURBS i samarbeid med OAT, med kunstner Nina Lund Westerdahl og kurator for OAT 2019, Cecilie Sachs Olsen.

arendalsuka.no

Hvordan former arkitektur framtiden?

 • Sted: Arkitekturscenen, Arkitekturgata (Torvgaten)
 • Tid: Onsdag 15. august kl. 18.00-20.00

Samtale og debatt: Politikere og arkitekter i samtale om hvordan arkitektur kan bidra til omstilling og sosial, økonomisk og miljømessig verdiskapning i fremtidens Norge. Hvordan kan arkitektur kan bidra til å løse samfunnsutfordringer og nå samfunnets målsetninger innenfor områder som folkehelse, integrering, sikkerhet, oppvekst, utdanning, eldreomsorg, klimatilpasning, stedsutvikling, mobilitet og videreføring av kulturarv. Åse Kleveland innleder!

arendalsuka.no

re.form er et samarbeid mellom:

 • Design og arkitektur Norge (DOGA)
  En pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.
 • Arkitektbedriftene i Norge
  Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.
 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  En fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har rundt 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger.
 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
  En nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet.
 • Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  Faglig interesseorganisasjon for landskapsarkitekter med godkjent utdanning. NLA har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser. NLA har 730 ordinære medlemmer fordelt på 14 lokalavdelinger samt 200 studentmedlemmer ved NMBU og AHO.
 • Arkitektenes Fagforbund (AFAG)
  Et fagforbund for personer med mastergrad eller tilsvarende innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. Forbundet organiserer også studenter og de som driver egen virksomhet.
 • Med Hjerte For Arendal
  Et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som samarbeider med kommunen. Målet er å styrke samhandlingen mellom det offentlige og frivillige organisasjoner og inspirere og legge til rette for at flere kan være med å gjøre Arendal til en god by å bo i for alle.
 • Oslo arkitekturtriennale (OAT)
  Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. OAT 2019 utfordrer ideen om at økonomisk vekst er en utelukkende god ting, og skal undersøke hvordan vi kan skape byer med høy velferd og utvikling uten økt ressursforbruk.
 • Lyskultur
  Norges ledende kompetansenettverk innenfor lys og belysning.

Støttespillere: VestreStudio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA)Osram, Standard Norge, State of Place og AllkopiNetprint.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.