Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om oppgaven

Dette prosjektet er mer enn en masteroppgave. Det er også historien om å takle en livssituasjon som mange mennesker i verden befinner seg i, og som brakte to innvandrerjenter fra Iran sammen. De deler sine historier, håp, smerter og ferdigheter og har formet prosjektet ut fra egne opplevelser og erfaringer. 

Oppgaven fokuserer på den overgangssituasjonen som flyktninger og asylsøkere befinner seg i når de bor på et mottak. Gjennom deltakende design og dialog har Melina Hozhabri og Niloufar Gharavi undersøkt hvordan beboerne på mottak kan mobilisere sine egne krefter og få tro på sin egen kompetanse, slik at de kan mobilisere sine ressurser og påvirke sin egen livssituasjon.

Prosjektet har ikke bare omfattet asylsøkere selv, men også mange andre aktører involvert i humanitært arbeid. De har alle kommet sammen til felles aktiviteter og dialog, og slik har prosjektet nådd ut også utenfor mottaket.  

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon