Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Deres konsept, «Common futures», svarer på Brundtlandrapporten fra 1987, «Our common future». Den la til grunn at det var mulig å kombinere økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Etter vel 30 år med «bærekraftig vekst» mener kuratorteamet at det er på tide å tenke nytt, og at arkitekturfaget bør gå foran.

I tillegg til en presentasjon av kuratorene og deres konsept og ambisjoner for OAT 2019, vil det bli en temasamtale. Det vil bli muligheter for å stille spørsmål fra publikum.

De fire kuratorene har en bred og sammensatt faglig bakgrunn som de ønsker å ta med seg inn i arbeidet med OAT 2019: Maria Smith er arkitekt og grunnlegger av arkitekt- og ingeniørforetaket Interrobang; Matthew Dalziel er designer og partner i Interrobang; Phineas Harper er kritiker og tenketank direktør og Cecilie Sachs Olsen er kunstner og byforsker.

Arrangementet vil bli oppdatert med flere detaljer, følg også med på oslotriennale.no

Vel møtt!