Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Les mer

Om arrangementet

Arkitekter og byutviklere snakker stadig om kvalitet, men hvilken effekt har egentlig et godt utformet bygg eller byrom, og kan verdien måles?
 
DOGA har nettopp ferdigstilt et forprosjekt med tittelen «Den tette byens verdi». Målet var å finne de samfunnsøkonomiske verdiene av byfortetting, for å synliggjøre hvordan god arkitektur og byutvikling faktisk bidrar til samfunnsutviklingen- og økonomien. Samtidig har Arkitektbedriftene i Norge startet prosjektet Arkitektur skaper verdi», for å presentere gode eksempler på hvilke kvalitative og kvantitative resultater man faktisk kan oppnå når arkitektur og gode prosesser får fokus.
 
Den 14. september vil vi i god after-work stil, invitere dere med i diskusjonen. Gjennom en PechaKucha Night Spesial vil vi gi dere innblikk i foreløpige resultater og ni engasjerte innlegg fra profilerte personer innenfor ulike fagfelt. Vi byr på noe godt i glasset, og håper at dette kan være starten på mange gode tverrfaglige diskusjoner mellom innbyggere, utbyggere og arkitekter. Om hvordan vi snakker om arkitektur, hva vi vil med de stedene vi bor, jobber, og bruker fritiden vår i, og ikke minst hvordan vi skal få det til.
 

Foredragsholdere

  • Peter Andreas Sattrup / Danske Arkitektvirksomheder
  • Caroline Wang Gierløff / Menon Economics
  • Per Gunnar Røe / Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO
  • Øystein Berge / Cowi
  • Hallgrim Hjelmbrekke / Multiconsult
  • Roar Svenning / Bygda 2.0
  • Sverre Landmark / Aspelin Ramm
  • Anita Cecilie Drabløs / DOGA
PechaKucha, som egentlig betyr “snikksnakk” på japansk, er et patentert foredragssystem. Hver enkelt aktør får 6 minutter og 40 sekunder til å formidle sitt budskap før neste taler står for tur. Man har kun mulighet til å benytte 20 bilder, og hvert bilde vises i 20 sekunder. Arrangementet er gjort i samarbeid med PechaKucha Night Oslo.

Foto: Landskapsfabrikken