Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Programmet for konferansen

10.00 Velkommen – bakgrunn og utfordringsbildet for byggenæringa ved Jon Sandnes, adm. dir. for BNL.
10.10 Potensialet i digitalisering i byggenæringa ved Håkon Reisvang, I4 Technology.
10.30 Forenklingsarbeidet i næringslivet Offentlig – privat sektorutvikling. Hvorfor? Funker det? Ved Hans-Jørgen Blomseth, Prosjektleder for regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet
10.50 Offentlig – privat samarbeid i finansnæringa: Erfaringer og konkrete resultater. Ved Jan Digranes, direktør Finans Norge.
11.10 Initiativ i de andre næringene og overføringsverdi mellom dem. Ved Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene.
11.30 Pause
11.50 Økosystemer – Hva er det og hvordan fungerer det? Ved Lasse B. Lien, professor, NHH.
12.10 Behov for nye samarbeid og initiativ i forbindelse med digitalisering av byggenæringa – innleding ved Jon Sandnes, adm. dir. for BNL.
12.20 Opptrinn som initiativ og åpen invitasjon. Spørsmål og diskusjon ved Jon Sandnes, Lars Peder Brekk og Tor Inge Hjemdal.
12.50 Lunsj

Om foredraget

En økosystem-tilnærming til innovasjon og utvikling 

Brønnøysundregistrene, Altinn, DOGA, Nærings- og fiskeridepartementet og byggenæringen ved BNL har gått sammen om «Opptrinn», som skal være en aktiv arena for digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Vi vet at BAE-næringen vil ha store gevinster gjennom digitalisering. Basert på beregninger gjort i Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom næringen blir heldigital.

På konferansen skal vi belyse Opptrinn som initiativ og formidle potensialet og mulighetene i økosystem-tilnærmingen.

Byggebransjen ligger som nummer 13 av 13 ulike næringer når det gjelder å være forberedt på en digital verden

Hilde Tonne

Chief innovation officer, Rambøll Group

Opptrinn har en aksjonsbasert fremgangsmåte  

Siden august 2018 har vi jobbet med konkretisering av satsingen samt kartlegging og utforming av fire ulike konsepter som hver for seg har store effektiviseringspotensial. Men dette er bare starten på Opptrinns portefølje.

På konferansen får du vite mer. Vi ønsker å motivere flere aktører fra offentlig og privat sektor til å bli del av Opptrinn.

Initiativtakere til Opptrinn

DOGA og Brønnøysundregistrene er begge organisert under Nærings- og fiskeridepartementet. Vi er begge innovasjonsverktøy med målsetting om å øke konkurranseevnen i næringslivet og fornye offentlig sektor.

Et økosystem er et sett aktører med innbyrdes, ikke-generiske komplementariteter, som ikke er eiermessig integrert, som arbeider for å realisere et felles verdiforslag.

Lasse B. Lien

Professor, NHH

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.