Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Informasjon på Facebook

Om arrangementet

Sammen med Forskningsrådet, AHO, Difi, Arkitektbedriftene og NAL er DOGA på plass i sørlandsbyen for å se på hvordan vi kan navigere i omstillingen av samfunnet. 

Arkitekter, byplanleggere og politikere var sentrale i oppbyggingen av velferdsstaten etter krigen. Hvem bygger landet nå som vi står midt i en digital revolusjon og må omstille oss etter oljen? Hva er det nye byggeklossene? Og hvordan skal vi bruke dem?

Med lavere inntekter fra olje og gass, behov for nye arbeidsplasser og digitalisering, står vi overfor store utfordringer. Med metodikk fra design, arkitektur og teknologi ser vi på muligheter for verdiskaping, og hvordan ny kunnskap må samhandle med brukerens behov.

Vi har invitert med fagfolk innen arkitektur, design, teknologi og samfunnsutvikling, fra næringsliv og det offentlige, som vil bidra med sine byggeklosser til hvordan manøvrere og forstå den nye verden. Vi avslutter med en god debatt med sentrale politikere.

Dette er sjette gang politikere og representanter fra det offentlige og næringslivet møtes på Arendalsuka for å diskutere og utforme politikk.

Moderator er Erik Aasheim.

Program

Del 1: 10.30-12.00: Hva vi ser i glasskulen?
Norge om ti år, transformasjon til hva, og hvilke muligheter har vi?

 • Mennesket midt i endringene: Einar Sneve Martinussen, koordinator interaksjonsdesign, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • Autonomi - den neste store revolusjon: Baard Røsvik, Business Development Manager, Semcon Devotek, Kongsberg.
 • Norden i førersetet, velfungerende samfunn som driver for digital transformasjon: Fredrik Matheson, Experience Lead, Bekk Consulting/IXDA.

Presselunsj med lansering: Kl. 12.00-12.45 (åpent for alle)

 • "Den tette byens verdi".
  Lansering av Menon Economics studie om den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting, ved Caroline Wang Gierløff
 • Kommentarer fra Geir Skjæveland, kommunalsjef Arendal kommune og Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur og design, DOGA.

Del 2: Kl. 12.45 - 14.30: Byggeklosser: Ledelse, planlegging, design som metode

 • Kunsten å lede gjennom endring: Harald Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg
 • Hvordan lede byutviklingen i det grønne skiftet? Hege Hofstad, forsker HiOA og Byforsk.
 • Hvordan planlegge infrastrukturen i det smarte samfunnet: Lise Ingrid Nyvold, seniorrådgiver, utredningsledelse, klima og miljø, Jernbaneverket

Debatt: 13.30 - 14.00: Hvordan styre Norge i transformasjonen? 
Trenger vi egen politikk for endringene vi står i?

 • Høyre: Eirik Lae Solberg, leder Oslo Høyrs bystyregruppe
 • SV: Bård Vegard Solhjell, stortingsrepresentant
 • SP: Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, nestleder

Kl. 14.00 - 14.30, del 2 fortsetter 

 • Design for det feilbarlige mennesket: Ted Matthews, koordinator tjenestedesign, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
 • Hva skal til for å få til innovasjon og omstilling i offentlig sektor? Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Design på tvers av siloene, eksperimentering, prøving og feiling: Lillian Olsen, administrerende direktør, Halogen

Del 3: Kl. Byggeklosser: God by- og stedsutvikling, verdifokus (med øl og pølser)
Samtale: Er smarte byer egentlig dumme?

 • Hvordan få til gode rom og tjenester for mennesker: Lene Lad Johansen, SmartOslo og Michael Fuller-Gee, arkitekt, Arendal kommune
 • Verdiskaping i byen: Øystein Berge, seniorrådgiver, Cowi
 • Forskning og utvikling for framtidens byer: Tina Rebecca Hov-Gylthe, rådgiver Norges forskningsråd  
 • Arkitektur = samfunnsutvikling: Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund
 • Arkitektur skaper verdi: Line Ramstad, prosjektleder Arkitektbedriftene

Se også informasjon om arrangementet på arendalsuka.no