Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Direkte fra Arendalsuka

Vi direktesender lanseringen til hele Norge, både her og på DOGAs YouTube-kanal.

Hvordan kan medvirkningsprosesser legge grunnlag for at kommuner, politikere og utviklere kan utvikle bærekraftige og attraktive lokalsamfunn – og for hvem? Hva kan gevinstene være? Og hva har utviklere, politikere og sivilsamfunnet å tjene på god og målrettet medvirkning i byutviklingen?

Godt fungerende lokalsamfunn krever samspill mellom sosiale, miljømessige og økonomiske interesser. Ved å kartlegge behov, innsikt, opplevelser og preferanser hos befolkningen kan kommuner, politikere og utbyggere gjennom ulike medvirkningsprosesser få et rikere kunnskapsgrunnlag når de utvikler og planlegger byer og tettsteder.

Samtalen tar utgangspunkt i Folketråkk - en ny nasjonal digital plattform for medvirkning som vil gi kommuner, utviklere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. Før samtalen setter i gang får du en liten førpremiere før plattformen og den nye veilederen lanseres fredag 23. august på DOGA

Panelsamtale på Arendalsuka

Innledning:
Ingvil Aarholt Hegna, prosjektleder Folketråkk, DOGA

Panelet:

  • Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre
  • Kjersti Wikstrøm, arkitekt og teamleder på A-labs urbanismeavdeling
  • Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm 

Moderator:
Maiken Alm, teamleder Arkitektur Skaper Verdi, Arkitektbedriftene i Norge

Om paneldeltakerne

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre
Guri ledet arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017 og er medlem i Sentralstyret. Hun er tidligere byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og bystyrerepresentant i Trondheim. Hun har en mastergrad i nordisk fra NTNU.

Kjersti Wikstrøm, teamleder på A-labs urbanismeavdeling
Kjersti er utdannet arkitekt med mastertillegg i urbanisme og miljøplanlegging. Kreative medvirkningsmetoder og samskaping har vært et sentralt fokus i Kjerstis karriere og er noe hun har bred erfaring med både gjennom arkitektfaglig praksis, som kurator ved Dansk Arkitektur Center, som rådgiver for konsulentbyrået Rambøll og i offentlig regi som fagkoordinator for områdeutvikling i Drammen kommune.

Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm
Maren er utdannet arkitekt og har i tillegg to grunnfag i juss. Hun har tidligere vært ansatt i NSW, Dark arkitekter og i Grape Architects som partner. Maren har lang erfaring fra komplekse byutviklings- og reguleringsprosesser og har særlig kompetanse på planstrategi og overordnede planer. Hun har har også bred erfaring fra samspill mellom offentlige og private aktører.

 

Arrangementet er del av «BYGlød», en samtaleserie om bærekraftig by- og stedsutvikling som DOGA gjennomfører i løpet av 2019-2020.  Samtalene vil inngå som del av et kunnskapsgrunnlag i DOGA sitt arbeid med inkluderende, sosial og innovativ stedsutvikling. By- og regionforsknings-instituttet NIBR/OsloMet vil følgeforske samtaleserien. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.