Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Arrangementer

Om arrangementet

Hvilke investeringer gir bærekraftige og attraktive byer? Godt fungerende lokalsamfunn krever samspill mellom sosiale, miljømessige og økonomiske interesser. I tillegg fører klimaendringer og økende sosial ulikhet til at vi trenger oppdatert kunnskap om hva som er et godt sted å være.

Ved å kartlegge behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen kan kommuner, utbyggere og politikere gjennom ulike medvirkningsprosesser få et rikere kunnskapsgrunnlag når de utvikler og planlegger byer og tettsteder.

Panelsamtale på Arendalsuka

Vi har invitert en politiker, en arkitekt og en by- og eiendomsutvikler til samtale:

  • Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre
  • Kjersti Wikstrøm, arkitekt og teamleder på A-labs urbanismeavdeling
  • Sverre Landmark, jurist og by- og eiendomsutvikler 

Innledning:
Ingvil Aarholt Hegna, prosjektleder Folketråkk, DOGA

Folketråkk er en ny nasjonal digital plattform for medvirkning. Målet er å gi kommuner, utbyggere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. På Arendalsuka får du en liten smakebit av prosjektet! Plattformen og veilederen lanseres fredag 23. august på DOGA

Moderator:
Maiken Alm, teamleder Arkitektur Skaper Verdi, Arkitektbedriftene i Norge


Arrangementet er del av «BYGlød», en samtaleserie om bærekraftig by- og stedsutvikling som DOGA gjennomfører i løpet av 2019-2020.  Samtalene vil inngå som del av et kunnskapsgrunnlag i DOGA sitt arbeid med inkluderende, sosial og innovativ stedsutvikling. By- og regionforsknings-instituttet NIBR/OsloMet vil følgeforske samtaleserien. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: