Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Hva skjer

Påmelding

Om kurset

Design gir stor verdi til mennesker gjennom gode produkter, opplevelser og tjenester og gjennom dette økonomisk verdi til bedriftene. For å levere denne verdien er investeringer eller budsjetter for design helt nødvendig. Å begrunne disse budsjettene er oppgaven til en designleder.

Designledere må kunne lage spesifikke prognoser for verdien av design, med målbar effekt, kostnader og positiv avkastning. The Design Value Canvas er et verktøy for å sammenligne forventede inntekter gjennom design med kostnadene ved investeringer i design. Hvordan kan man forutse den forretningsverdien ditt neste designinitiativ vil bidra til for din bedrift eller oppdragsgiver?

Les mer om kurset eller meld deg på >>

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: