Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Les mer om utstillingen hos Oslo arkitekturtriennale

Om utstillingen og åpningen

Letters to the Mayor er et globalt prosjekt initiert av galleriet Storefront for Art and Architecturei New York City. Det er gjennomført i storbyer over hele verden, blant andre Athen, Bogota, Lisboa, Mexico City, New York City og Taipei. Oslo arkitekturtriennale (OAT) samarbeider med Storefront om å gjennomføre prosjektet i Oslo.

Utstillingen Kjære ordfører: Oslo viser frem personlige brev fra lokale og internasjonale arkitekter og byplanleggere, der de deler sine ønsker og visjoner for Oslos fremtidige utvikling. Hensikten er å løfte arkitektenes ideer om og forslag for Oslo ut i offentligheten, og slik skape diskusjon og debatt om byens fremtid.

Utstillingsdesignet er utarbeidet av arkitekt og billedkunstner Tron Meyer. Han har tolket Storefronts retningslinjer for utstillingsdesign og skapt et rom som inviterer til å se perspektivet fra arkitektens egen arbeidsplass, samtidig som det åpner for dialog med byens politiske beslutningstakere, representert ved ordføreren.

Blant de inviterte brevskriverne er utvalgte arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter fra Oslo, men også enkelte fra resten av Norge og utlandet med en relasjon til byen. De representerer ulike aldersgrupper med spredt erfaringsbakgrunn og jobb i ulike deler av byutviklingsfeltet; private arkitektkontorer, byråkrati, utbygger- og undervisningssektor. 

Om Letters to the Mayor

Prosjektet Letters to the Mayor er opprinnelig initiert av kunst- og arkitekturgalleriet Storefront for Art and Architecture, New York City. Siden 2014 er det gjennomført i byer over hele verden, blant andre Athen, Bogota, Lisboa, Mexico City, New York City og Taipei. Storefront for Art and Architecture samarbeider med ulike lokale institusjoner for å utvikle og gjennomføre prosjektet på hvert sted. Oslo arkitekturtriennale er lokal samarbeidspartner for Oslo-versjonen.

Om Storefront for Art and Architecture

Storefront for Art and Architecture advances innovative and critical ideas that contribute to the design of cities, territories, and public life. Storefront’s exhibitions, events, competitions, publications, and projects provide alternative platforms for dialogue and collaboration across disciplinary, geographic, and ideological boundaries. Since its founding in 1982, Storefront has presented the work of over one thousand architects and artists.

Storefront provides physical and digital spaces for experiments, and the organization is known widely for its downtown Manhattan gallery space designed by Steven Holl and Vito Acconci. In recent years, an expansion of Storefront’s international programming and commitment to spatial experimentation make it one of the only platforms focusing on art, architecture, and design that addresses and fundamentally changes the way we think about society and the built environment on a global scale.