Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Påmelding

Om kurset

Dette kurset handler om hvordan medvirkning og samskaping kan brukes som metode innenfor arkitektur, byplanlegging og design. Samskaping er en åpen prosess der en virksomhet involverer brukergrupper eller andre interessenter i utvikling, design og implementering av produkter, tjenester eller konsepter. Grunnleggende er at verdiskapning skjer i interaksjonen mellom virksomheten og brukerne, og bidrar til utvikling av erfaring og kunnskap. 

Gjennom internett og bruk av sosiale medier ligger store mengder informasjon og kunnskap åpent og tilgjengelig. Ny teknologi og programvare har gjort det enklere å både dele og utvikle nye tanker og ideer med andre som har samme interesser. Fra å være passive mottakere ser man nå brukerne som viktige kilder til nye idéer og som verdifulle medskapere. Men prosessen kan være krevende og nytten utebli dersom man ikke vet hvordan man skal bruke det som kommer ut av prosessen. 

Utvikling av nye prosjekter i et sammensatt samfunn blir kunnskap og forståelse av brukeren og konteksten stadig viktigere, men må kunne styre prosesser og håndtere brukere i ulike sammenhenger. I utlysningene av prosjekter og oppdrag stilles det krav som forutsetter et bevisst forhold til dette hos planleggere, urbanister, arkitekter, interiørarkitekter og designere.

På kurset får du presentert metoder og verktøy samt eksempler på hvordan det endelige resultatet påvirkes når brukerne tas med i utviklingen og utforming (samskaping) av bygg, byer, interiører og designprodukter. 

Målsetting: Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan man kan benytte medvirkning og samskaping som metode i utviklingen av arkitektur, interiør og designprosjekter. Bevisstgjøre og dyktiggjøre deltakerne til å kunne konkurrere om prosjekter som setter krav til medvirkning som del av utviklingsprosessen.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere, urbanister, interiørarkitekter, produkt- tjenestedesignere og andre interesserte.

Program

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ NAL

Del 1: Introduksjon – hvorfor medvirkning og samskaping? 

0905 – 0945 
Hvorfor er medvirkning viktig? Hvordan får vi mest ut av det? 
Hvordan kan medvirkning og samskaping brukes i planlegging, prosjektering og design? Hva er fellestrekk, hva er ulikt? Hvilke verktøy fungerer best i de ulike skalaene? Hvilke metoder og verktøy passer når? Erfaringer og refleksjoner. 
Kenneth Dahlgren, Sosiolog, Partner, Rodeo arkitekter

Del 2: Utvikling av steder, byer og byrom – metoder, verktøy, og eksempler

0945 – 1015 
Aktøranalyse som del av en medvirkningsprosess 
Hva gjør vi for eksempel i et transformasjonsområde hvor "aktøren" ikke er der - ennå? 
Erfaringer og eksempler fra planprosesser i Oslo og Drammen.
Karoline Birkeli-Gauss, Planlegger. Plan, Asplan Viak AS

1015 – 1030 
Pause

1030 – 1115
Mapping i Kvadraturen – dialogbasert medvirkning og samskapning i strategiske aktørfelleskap
Kreative metoder for sosial analyse, eksperimentelle planprosesser, nordiske og internasjonale samskapingsmodeller.
Kjersti Wikstrøm, Arkitekt og byplanlegger, A-lab


1115 – 1145 
Samskaping på Tøyen 
Tøyen torg og Byverkstedet, medvirkning og midlertidighet som metoder
Matti Lucie Arentz, Seniorkurator, Design og arkitektur Norge (Doga)

1145 – 1200
Folketråkk – et verktøy for medvirkning og samskaping - om metodevelgeren i verktøyet
Ingvil Hegna, Seniorrådgiver Arkitektur, Design og arkitektur Norge (Doga)
Folketråkk er en videreutvikling av Barnetråkk. Utvalgte pilotkommuner har prøvd ut og videreutviklet dette verktøyet, studenter fra NMBU har vært involvert.


1200 – 1245 
Lunsj


Del 3: Utvikling og prosjektering av bygg – metoder og verktøy

1245-1330 
Designdialog – et dynamisk verktøy for utvikling av ukjente designmål
Johanna Eriksson, Arkitekt SAR/MSA, Tekn Lic, Processledare, Sweco Architects AB, Malmø

1330 - 1400 
«Idea work» - Snøhettas metode
Kreativ medvirkning og samskaping i prosjektutvikling
Hans Martin Frostad Halleraker, Arkitekt MNAL, Snøhetta

1400 - 1415 
Pause

Del 4: Design for tjenester og interiør

1415 – 1500
Med rommet som verktøy 
Utvikling og gjennomføring av medvirkningsporsesser i utvikling av rom
Urd Schjetne, Interiørarkitekt MNIL/ interiørarkitekturfaglig leder, tegn3


1500 – 1545 
Hvordan kan medvirkning skape økt tilhørighet for vanskeligstilte?
- (mer)verdien av inkludering
Else Abrahamsen, Interiørarkitekt MNIL, Makers Hub


1545 – 1600 
Spørsmål og diskusjon, oppsummering
Andreas Fadum Haugstad, Arkitekt MNAL, Prosjektleder NAL/BYLIVsetneret

1600 – Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.