Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tidligere arrangementer

Om arrangementet

Frokostseminaret streames og kan følges direkte under fra kl. 09.30.

Tidligere i høst lanserte DOGA, i samarbeid med Nordic Edge og Innovasjon Norge, innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, rettet mot norske kommuner og fylkeskommuner.

Utsira, Krødsherad og Asker kommune ble valgt ut som vinnere av konkurransens første fase, og skal delta i en felles workshop på DOGA. I den forbindelse inviterer vi nå til frokostseminar.

Formålet med konkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling. Dette med utgangspunkt i det nasjonale smartby-veikartet og FNs bærekraftmål.

 

 

Progam

09.00  Kaffe og bevertning
   
09.30 Velkommen og introduksjon ved Malin Kock Hansen, DOGA, og Bjarne Uldal, Nordic Edge
   
09.50 – Hvordan bygge en kultur for eksperimenterende innovasjon? Katri Sarkia, Demos Helsinki, Finland

– Kommunenes rolle i å fremme bærekraftig vekst og innovasjon, og offentlig-privat samarbeid i et pionerfelt, Maja Yhde, Gate21, Danmark

– Innovative anskaffelser som et verktøy for verdiskaping, Ida Laustsen, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

– Bærekraftmålene som driver for innovasjon og verdiskaping, Brita Staal, SALT
   
11.15 Slutt

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.