Kan dere løse Gnist-kommunenes utfordringer?

Attraktive steder for kvinner, framtidens boligmodeller, lokal verdiskaping av verdifulle mineraler og hytter med minimalt avtrykk i landskapet. Dette er noen av utfordringene årets Gnist-kommuner ønsker hjelp fra designere, arkitekter og andre innovasjonsmiljøer til å utforske mulige løsninger på. Vi inviterer interesserte leverandører til informasjonsmøte 23. mars.

Vanylven i Møre og Romsdal vil utforske hvordan synergiene fra Stad skipstunnel kan utnyttes til å gjøre kommunen mer attraktiv i fremtiden.

Vanylven i Møre og Romsdal vil utforske hvordan synergiene fra Stad skipstunnel kan utnyttes til å gjøre kommunen mer attraktiv i fremtiden.

Foto: Snøhetta/Kystverket/Plomp
Hvor

Digitalt | Zoom

Dato
23. mars 2022
Tid
Kl. 10.00 - 12.00
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet
Følg arrangementet på Zoom (passord: 473026)

Skjervøy, Sortland, Vanylven, Sogndal/Luster/Aurland, Lom, Nore og Uvdal, Nome, Suldal og Åseral. Ambisiøse og innovasjonsvillige distriktskommuner fra hele landet har blitt plukket ut til årets runde av Gnist-programmet. De har alle komplekse samfunnsutfordringer som de ønsker hjelp til å snu til muligheter og nyskaping.

Kommunene inviterer nå til åpne anbudskonkurranser i samarbeid med DOGA og Nordic Edge.

Ett team per kommune blir valgt ut og mottar kr. 300.000,- til å gjennomføre en behovsdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen, innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører. Formålet er å kartlegge behov, ressurser og muligheter, og utvikle nyskapende ideer/konsepter som kan bidra til å løse kommunens utfordring.

Både små og store leverandører kan sende inn tilbud. Kompetanse innen design, arkitektur og/eller stedsutvikling er et krav, og vi oppfordrer til å danne tverrfaglige team for å kunne løse utfordringen på best mulig måte.

Innovasjonsprosessen gjennomføres i løpet av perioden uke 19-39. I etterkant inviterer kommunen den valgte leverandøren til dialog med henblikk på mulig videreutvikling og realisering av utarbeidede ideer/konsepter i samarbeid med relevante støttespillere regionalt og nasjonalt.

Vi inviterer alle potensielle leverandører til et digitalt informasjonsmøte den 23. mars, hvor det er mulig å bli bedre kjent med kommunene og deres utfordringer.

Frist for innsending av tilbud (beskrivelse av team samt oppdragsforståelse inkl. prosess/metode og foreløpige tanker om resultat) er 11. april kl. 23.59.

Les mer og se konkurransegrunnlagene

Les eller last ned

Les mer om de utvalgte kommunenes utfordringer som skal løses gjennom Gnist.

Las ned dokumentet (PDF)

Dette er Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består av tre deler:

  1. En åpen og digital kompetansedel, for å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling.
  2. En digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling som de ønsker å utforske nye og innovative løsninger på.
  3. En løsningsdel for utvalgte kommuner, hvor vi kobler på design- og arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å utvikle nyskapende løsninger på kommunenes utfordringer.

Les mer om Gnist >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.